ACEAWE-mallen för bättre upplevelsedesign

I sju tidigare blogginlägg har jag redogjort för min upplevelsemodell ACEAWE. Minnesregeln för akronymen är lite lekfullt den engelska frasen “Ace you website, Awe your users” och bokstäverna står för dessa sex ord: Attract, Clarify, Enable, Adapt, Wow och Extend. Jag använder modellen framgångsrikt för att planera, dokumentera och inspirera till nytänk vid utveckling av digitala lösningar. Jag tror att den funkar lika bra när du ska skriva en artikel eller planera en konferens.

Här är nu mallen i PDF-format för dig som vill komma igång med att prova den. Den består av 4 bilder. Först själva modellen i form av en cirkel:

Cirkeln visar hur stegen i ACEAWE för användare framåt genom en resa, men också hur alla moment är beroende av varandra och att man egentligen aldrig är klar; det är en ständigt pågående upplevelse som hela tiden måste förfinas, förändras och förbättras.

Sida 2 visar typiska frågor du bör ställa för de olika momenten. Dessa är inte på något sätt heltäckande utan alla former av när, var, hur, varför, vad och vem är relevanta i alla steg.

Exempelfrågorna lyder:

Attract

 • Vem attraherar du?
 • Vad letar de efter?
 • Var letar de?

Clarify

 • Vilket problem löser du?
 • Hur löser du problemet?
 • Vad förväntas av användaren? (du måste övertyga om att värdet är större än den investerade tiden)

Enable

 • Var ska användaren börja?
 • Hur eliminerar vi friktion och hinder?
 • Vad ska användaren avsluta?

Adapt

 • Var är användaren under dagen?
 • Hur ansluter sig användaren till din tjänst?
 • Hur passar du in i användaren dagliga rutiner?

Wow

 • Vad vet du om användarna?
 • Hur kan du veta mer om användarna?
 • Hur kan du ge mer än förväntat?

Extend

 • Vilka verktyg hjälper användarna att marknadsföra dig?
 • Hur får du återkoppling från användarna?
 • Hur fångar du användarnas egna, personliga berättelser?

De två sista sidorna är helt enkelt arbetsblad som du kan använda dig av när du sitter på egen kammare eller i workshop-format.

Det vore toppenkul att höra om du har nytta av mallen och, om så är fallet, berätta gärna i vilka sammanhang den kommer till användning. Och om du har idéer om hur den kan vidareutvecklas så är jag redo att lyssna med full kraft.

Ladda ner upplevelsemodellen ACEAWE (PDF)


Kommentera