Ger människor superkrafter Design & coaching

“Personlig, kunnig och engagerande. Per kan man alltid lita på och de gånger vi har jobbat med honom har han levererat över förväntan.”
Per Axbom

Jag är Per Axbom, designer och coach med en passion för visuella förklaringar. Jag har utforskat digitala processer sedan mitten av 90-talet och nyttjar intervjuer, skisser och prototyper för att tämja designvärldens odjur.

Från mina många äventyr med designlösningar som spänner över online-terapi, bokningssystem, söktjänster och invånarstöd bär jag med mig insikter om hur förrädiskt små detaljer kan leda till konflikter och misslyckande. Den förlösande faktorn är människans – din – inneboende förmåga att genom tydlighet och samförstånd leda vägen förbi upplevda hinder.

Människor som kommer till mig har ofta utmaningar att bekämpa i form av otydlighet, ovisshet och tveksamhet. Mina redskap kan komma i form av​

  • beställarstöd,
  • kunskapsdelning,
  • visuella hjälpmedel,
  • mentorskap eller
  • coaching.

Jag vill hjälpa dig åstadkomma mer.

Nyhetsbrev som kittlar hjärnan


Jag funderar mycket på design, etik och mänsklig förmåga. I mitt oregelbundna nyhetsbrev delar jag med mig av reflektioner men också av länkar till de mest tankeväckande och lärorika artiklarna jag hittar på nätet. Välkommen att ta del av utmanande grubblerier och omedelbar kunskap (på engelska).