“Personlig, kunnig och engagerande. Per Axbom kan man alltid lita på och de gånger vi har jobbat med honom har han levererat över förväntan.”
— Funda Denizhan, Manager Experience Design, Valtech

Vägen mellan punkt a och punkt b är ofta kantad av hinder, lockelser och tvivel oavsett om du själv ska lära dig en ny färdighet, bygga eller förklara en lösning för andra människor eller leda ett team mot ett gemensamt mål. Jag hjälper dig undvika distraktioner genom att tydligt definiera och hålla fokus på målbilden för att nå dit snabbare.

Mina färdigheter ligger inom design, research, visuell kommunikation och coaching. Under många år har mitt fokus varit UX (user experience).


Per Axbom

Jag är Per Axbom, coach och designer med en passion för visuella förklaringar. Jag har utforskat digitala processer sedan mitten av 90-talet och nyttjar intervjuer, skisser och prototyper för att tämja designvärldens odjur. Från mina många äventyr med designlösningar som spänner över online-terapi, bokningssystem, söktjänster och invånarstöd bär jag med mig insikter om hur förrädiskt små detaljer kan leda till konflikter och misslyckande.

Den förlösande faktorn är människans – din – inneboende förmåga att genom tydlighet och samförstånd leda vägen förbi upplevda hinder. Människor som kommer till mig har ofta utmaningar att bekämpa i form av otydlighet, ovisshet och självtvivel.

Mina verktyg kan komma i form av

  • beställarstöd
  • studier (användare, målgrupper, intressenter)
  • kunskapsdelning
  • visuella hjälpmedel (diagram, prototyper, kartor, video och mer)
  • mentorskap
  • coaching

Jag vill hjälpa dig nå dina mål och upptäcka din potential.