Hållbar AI

Hållbar AI

Jag ser många företag som har hållbarhet på agendan, men ser få rapporter om hur de använder AI med tanke på den ökade el- och vattenförbrukning som det innebär. Mäter man det som en kostnad och betalar tillbaka det i en annan ände? Utan den kalkylen och transparensen tänker jag att det är svårt att få förtroende för budskap om hållbarhet och cirkulär ekonomi.

Kanske är det ändå enklast att bara ignorera och köra på som om den egna användningen av AI-tjänster inte spelar någon roll. Strunt samma om företagets bidrag till vatten- och elförbrukning ökar exponentiellt om man ändå precis bytt till ekologiskt kaffe och lågenergilampor i konferensrummet.

Om företaget vars tjänster man använder inte vill avslöja sin energiförbrukning är det en leverantör, eller underleverantör, man gärna anlitar? Och hur förhåller man sig i så fall till ett hållbarhetstänk? Kalkylen blir svår tänker jag. Och i så fall har nog företag inte så bra koll på den hållbarhet och cirkulära ekonomi som de gärna marknadsför.

Jag tar gärna emot tips på företag och organisationer som ändå gör en ansats att redovisa hur mycket mer energi deras verksamhet leder till i andra och tredje led, efter att alla anställda anammar AI-tjänster.

Alternativt tips på företag som uttryckligen bara säger att de kör på och hoppas någon annan löser den där obetydliga frågan om “energiförbrukning”.

Obegripligt att energiförbrukning inte redovisas

För mig personligen är alla frågetecken och flertalet rapporter kring energi- och vattenförbrukning ett stort skäl att undvika användningen av generativ AI, och då kanske särskilt verktyg för att generera bild och video. Dessa kostar inte bara oerhört i träning, tillverkning och användning utan även i till exempel lagring och bandbredd.

Så klart har företagsanvändare ansvar i detta även om man av ekonomiska skäl gärna spelar ovetande. Kanske tänds insiktens lampa när fakturorna för företagets molnlagring ökar markant. Tyvärr är insiktens lampa alltför ofta också av lågenergi-varianten just nu.

Men var är hållbarhetsrådgivarna i allt detta? Och om man lär ut AI i skolan, pratar man om de omfattande resurserna som krävs? Jag tänker att många ungdomar skulle ha ett och annat att säga om de framtida vägvalen när vi har mer transparens om teknikens klimatpåverkan.

Sju biljoner, det är 12 nollor

I samband med ett erkännande om ett ohållbart framtida behov av energi har OpenAI:s vd Sam Altman gjort utspel om att 7 biljoner dollar behövs för att säkra AIs framtid med nya och mindre energikrävande chip. Det är en sanslös summa. Och en sanslös framtid när det gäller energiförbrukning om det är den som eftersträvas.

Vilken framtid som eftersträvas tycks det dock inte vara så många som får vara med och bestämma om.

Jag läser om hur människor upprörs av någons flygresa, och hickar till när samma människor i nästa stund publicerar exempel på många av de bilder och filmer de sitter uppe på nätterna och genererar, och uppmuntrar andra att göra också. Att agera hållbart handlar idag mest om att inte göra det som riskerar ens eget rykte. De personliga relationernas accepterande attityd får styra, snarare än intresse för faktisk påverkan.

Opinionen har ännu inte, med klimatpåverkan i åtanke, bidragit till en bredare känsla av AI-skam. Kanske kommer det. Kanske när man känner att den där halvlitern vatten kan komma till bättre användning än att ställa 50 frågor till ChatGPT. I vissa fall räcker det med 20 frågor för samma åtgång enligt forskare.

“Du ersätts inte av AI, du ersätts av en annan människa som använder AI”, brukar det heta. Det är ett snyggt sätt att skrämma till användning utan eftertanke. Men låter det hållbart? ▪️

🌍
Idag den 23 mars 2024 är det Earth Hour, en rörelse som initierats och organiseras av WWF. Under en timme uppmuntras hushåll att uppmärksamma klimatkrisen, men också ägna en tanke år alla de djur vi förlorat. Sedan 1970 har djurlivet på planeten minskat med nästan 70% – ja så illa är det.

Tidigare år har den här dagens främst handlat om att släcka ner hela hushållet under en timme, men WWF uppmuntrar också på sin webb att alla hushåll på egen hand bestämmer hur man ger av sin timme, och ger tips på aktiviteter.

Om man vill släcka ner så är tidpunkten för Earth Hour i Sverige kl. 20:30 till 21:30 .

Rekommenderade artiklar, poddar och forskning om energi- och vattenförbrukning relaterat till AI.


Per Axbom använder begreppet 'AI' i sina texter primärt för att han bemöter andra som använder samma begrepp. Han vidhåller att begreppet AI förvirrar mycket mer än det hjälper människor att förstå, eftersom det används som samlingsnamn för teknik och tjänster med väldigt olika typer av funktioner och syften. Det har också en historisk användning inom science fiction som förvillar än mer. Såklart är det mer lönsamt om människor förstår så lite som möjligt och i stället bara börjar använda det som säljs. Så fort människor själva gynnas är de mindre benägna att vilja erkänna någon negativ påverkan för andra.


Rekommenderad orientering

Jag lägger till resurser här i cirka en vecka efter publicering.

Ledare: Digitaliseringen – det okända hotet mot klimatet
Nätjättarna fick både tiggarbrev från ministrar och stora skattesubventioner för att lägga sina serverhallar i Sverige.
Making an image with generative AI uses as much energy as charging your phone
This is the first time the carbon emissions caused by using an AI model for different tasks have been calculated.
AI’s excessive water consumption threatens to drown out its environmental contributions
Water is needed for development, production and consumption, yet we are overusing and polluting an unsubstitutable resource and system.

https://www.washingtonpost.com/business/2024/03/07/ai-data-centers-power/

Dismantling public values, one data center at the time – Megabytes vs Megawatts
Thirsty Bots Are Drinking Our Scarce Water | NOEMA
Mapping the water footprint of AI.
Former Public Utilities Commissioner from Paonia sends up warning flags about legislation, construction of hyperscale data centers & the sharp rise in electricity consumption – AnneLandmanBlog.com
AI Is Taking Water From the Desert
New data centers are springing up every week. Can the Earth sustain them?
Thirsty Data Centers Are Making Hot Summers Even Scarier
With drought spreading around the globe, battles over water are erupting between AI companies seeking more computing power and communities where their facilities are located.
Computational Power and AI
By Jai Vipra & Sarah Myers WestSeptember 27, 2023 In this article What is compute and why does it matter? How is the demand for compute shaping AI development? What kind of hardware is involved? What are the components of compute hardware? What does the supply chain for AI hardware look like? What does the […]
Why a plan to subsidize data centers is raising concerns for consumers and the climate | Colorado Public Radio
The computing centers use vast amounts of power and water. That’s led to a battle over a bill meant to lure the lucrative operations into Colorado.

Kommentera