Ersätt AI med Filibupp-knappen

Ersätt AI med Filibupp-knappen

En av utmaningarna med AI är att få egentligen vet vad det betyder, inklusive de som gärna pratar om AI och säljer det. Det betyder lite olika saker i olika sammanhang helt enkelt. Och även när man verkligen tror sig veta så vet man inte riktigt, eftersom de flesta AI-modeller inte avslöjar vilket innehåll som använts vid deras konstruktion eller till exempel hur verktygets förmåga har justerats för att minska risken att det förstärker rasistiska eller våldsamma uttryck.

En tydlig nackdel med begreppet AI är också att det använts så länge inom science fiction-genren – i såväl film som böcker – att det skapar helt orimliga och felaktiga idéer och förväntningar avseende vad det kan eller inte kan göra.

Vi skulle behöva ett nytt begrepp

För att uppmärksamma hur dysfunktionellt begreppet är så föreslår jag att vi i alla sammanhang ersätter AI med Filibupp. Vi kan då börja arbeta med ett nytt begrepp som mer rättvist ramar in uppfattningen om vad AI faktiskt är och kan göra.

Nu hyser jag inga förhoppningar om att det här på riktigt kommer ske, men jag ger dig i alla fall en möjlighet att själv ersätta begreppet AI med Filibupp på alla webbsidor du läser.

Varsågod, en Filibupp-knapp

Knappen nedan är vad som kallas en Bookmarklet. Det är ett bokmärke som du kan lägga till i din webbläsare i form av ett Javascript. Det innebär att bokmärket kan interagera med sidan du befinner dig på. I det här fallet ersätta alla förekomster av "AI".

För att använda knappen, gör så här:

  1. Dra och släpp knappen i ditt bokmärkesfält högst upp i webbläsaren. Namnförslaget blir automatiskt "Filibupp".
  2. När du sedan befinner dig på en webbsida som pratar om AI, tryck på bokmärket.

Vips så blir vardagen lite roligare, och beskrivningarna av tekniken blir lite mer rättvisa. 😉


För dig som är intresserad av koden för knappen och vill göra egna varianter, så ser den ut så här:

javascript:void%20function(){function%20a(b,c,d){%22undefined%22==typeof%20d%26%26(d=document.body);for(var%20e=new%20RegExp(b,%22gi%22),f=d.childNodes,g=0;g%3Cf.length;g++)f[g].nodeType==Node.TEXT_NODE%3Ff[g].textContent=f[g].textContent.replace(e,c):a(b,c,f[g])}a(%22AI%22,%22Filibupp%22)}();

Mer Bookmarklet-kul från audiocommander.


Kommentera