Per Axbom

Per Axbom

Gör teknik trygg och omtänksam i egenskap av digital rådgivare, föreläsare, coach och skribent. Författare till handboken Digital omtanke.