Per Axbom – föreläsare och keynote speaker

Anlita Per Axbom som föreläsare och utbildare inom till exempel digital jämlikhet, inkludering och etik. Per kopplar detta till tjänstedesign. produktutveckling, AI eller den globala digitaliseringen, och anpassar efter era önskemål och målgrupper.

Per Axbom – föreläsare och keynote speaker

Hej! Vad roligt att du är intresserad av mig som talare. Här hittar du frågeställningar och förtydliganden som hjälper oss att komma överens så att både du och jag blir nöjda med samarbetet.

Senior rådgivare inom digital strategi, design och etik

Jag utgår här från att du har en kännedom om mig och min expertis inom digital etik och design. Annars rekommenderar jag att du bekantar dig med mina resonemang och betraktelsesätt via min blogg.

Du hittar även bilder och filmer från några av mina föreläsningar på speaker.axbom.com. Om du har 9 minuter kan du titta på ett av mina brandtal om tillgänglighet.

Förutsättningar för mitt deltagande

 • Vi är överens om ersättning för talar-uppdraget. Jag föreläser inte gratis utom i särskilda fall när det handlar om bistånds- och välgörenhetsevent, och ideella organisationer. Vet ni inte vad min kunskap och mitt deltagande är värt för er så tar vi en dialog. 😊
En generell riktlinje är 39 000 för en keynote*-föreläsning, 27 000 för en inspirationsföreläsning och 19 000 för ett mindre event (upp till 40 deltagare). Dessa priser gäller ca 45-90 minuter. Jag är gärna generös med frågestund eftersom deltagarnas engagemang och goda upplevelse är viktigt för mig.

*keynote innebär ofta att man är affischnamn och inleder eller avslutar ett evenemang med flera talare. Jag lägger extra stor vikt vid att knyta an till evenemangets/organisationens tema, poängtera lärdomar och angelägna medskick, samt beskriva den röda tråden mellan olika talares presentationer.
 • Vi är överens om ämnesområdet. Jag utgår alltid från digital etik och ansvarsfull innovation men kan gärna låta tyngdpunkten vila på något som är speciellt tilltalande för målgruppen: exempelvis tillgänglighet, design, framtid, jämlikhet, AI, generativa modeller med mera.
 • Kostnader för eventuella resor och boende ersätts.
 • Deltagande på konferensen ingår (om det handlar om en konferens med flera talare).
 • Om det är mer än två talare på detta event så finns ett tydligt mångfaldsarbete som kan kommuniceras och som också ger resultat. Jag förbehåller mig rätten att dra mig ur om det blir en uppenbar slagsida där nästan enbart privilegierade människor som jag själv föreläser.

Distansföreläsningar

 • Jag kan föreläsa på distans vid behov och har en egen studio, med bra ljussättning, som jag kan sända ifrån. Möjlighet finns då även till lokal inspelning.
 • Jag har på vissa konferenser även bidragit med en förinspelad föreläsning, för att sedan delta live som del i en frågestund.

Gällande inkludering och hållbarhet

Jag är alltid nyfiken på dessa frågor och kan ni berätta mer (där det är relevant) så gör det mig alltid mer intresserad av att delta.

 • Är alla lokaler anpassade för enkel framkomlighet för människor med fysiska funktionsnedsättningar?
 • Finns stöd för att ta till sig innehållet (högtalarsystem, ljudslinga, teckentolkning, live-transkribering)?
 • Har ni tagit hänsyn till sensorisk påverkan för att minska audiovisuella intryck och/eller erbjuder en yta för att återhämta sig i stillhet? Finns samtidigt tydlig skyltning så att man enkelt hittar rätt utan att behöva hitta någon att fråga?
 • Finns det en tydligt utpekad person och/eller tillgänglig kanal för att rapportera upplevda obehag om de skulle uppstå (trakasserier, fördomar, med mera)?
 • Finns det en tydligt utpekad person och/eller tillgänglig kanal för att informera om att man inte vill vara med på bild- och ljudupptagning, eller att kontaktuppgifter delas? Finns samtidigt en rutin för hur man säkerställer att önskemål tillgodoses?
 • Har ni säkerställt hänsyn till matallergier och doftöverkänslighet?
 • Finns en strategi för att minimera klimatpåverkan?
 • Har ni tagit emot rådgivning om inkludering och hållbarhet från ämnesexperter?

Övrigt

 • Priset kan påverkas av antalet deltagare (var gärna tydlig med det från början) och eventuell inspelning. Om en föreläsning spelas in minskar ofta mina möjligheter till återbesök och nya kontakter. Men ibland är det tvärtom. Sammanhanget avgör i slutändan.

Material

 • Foton, biografi och kontaktuppgifter som brukar efterfrågas hittar du i mitt presskit.