Principer för rättvis design

Principer för rättvis design

Design Justice Network är en människorättsorganisation som utbildar och vägleder inom design, inte bara digital sådan utan design av alla våra samhälleliga system. Målet är att bidra till en värld som är tryggare, mer rättvis, mer tillgänglig och mer hållbar. Organisationen har under flera år arbetat med att utveckla och underhålla en lista med designprinciper, som nu finns på svenska.

I slutet av 2022 översatte Jonas Söderström och jag dessa principer till svenska för att göra dem tillgängliga för fler. Som alltid när man jobbar med översättning så manar också själva processen till oerhörd eftertanke och man kommer väldigt nära texten och dess innebörd. Jag lärde mig mycket av att bara bolla olika tolkningar och ord med Jonas.

Här kan du läsa intron till principerna. Klicka gärna vidare för att läsa dem i sin helhet och överväg att prata om dem i era organisationer. De gör sig bäst som diskussionsunderlag för att reflektera över de vägval man gör i utvecklingen av innehåll, tjänster och produkter.

"Design förmedlar så mycket av vår verklighet och har en enorm påverkan på våra liv. Ändå deltar väldigt få av oss i designprocesser. De människor som har minst inflytande över designbeslut – exempelvis beslut om visuell kultur, ny teknik, planering av våra samhällen eller strukturer i våra politiska och ekonomiska system – är dessutom ofta de som påverkas mest negativt av dem.

Rättvis design omprövar designprocesser, upphöjer människor som normalt är marginaliserade av design, och använder samarbetande, kreativa metoder för att handskas med de djupaste utmaningarna som våra samhällen står inför."
Read the Principles (Swedish) — Design Justice Network
ChatGPT
Per Axbom är bloggare, föreläsare, lärare och senior strateg inom digital etik, tillgänglighet och UX-design. Han är författare till Digital omtanke och aktuell i flera podcaster.


Kommentera