Undervisning inom digital design och utveckling: Digital etik

Anlita Per Axbom som utbildare.

Undervisning inom digital design och utveckling: Digital etik

Jag får ofta frågor från yh-utbildningar och andra läroplatser om att komma och undervisa inom CX/UX och service design. För att göra det lättare att anlita mig som lärare beskriver jag här mitt aktuella fokus och mina erfarenheter. Jag utbildar inte längre i traditionella metoder, även om jag kan ha dem som utgångspunkt. Jag undervisar idag primärt i digital etik, och även mer nischat i etik inom design.

Jag har under flera år, och fortsatt framåt, ansvarat för kursen Etik inom Design på Nackademins program för UX-designer. Det är en kurs på cirka 40 undervisningstimmar över 3 veckor. Kursen ger de studerande insikter och vokabulär för att beskriva riskerna inom digital design. Man får diskutera och prova designmetoder som motverkar negativ påverkan, samt öva sig i att argumentera för beslut som tar hänsyn till universellt välmående. De studerande får därmed en rad verktyg för att bidra till etisk, hållbar och inkluderande design.

Löpande under året utbildar jag även yrkesverksamma inom designetik, som ansvarig för utbildningsspåret Digital Ethics hos Ambition Empower. Där bistår jag också deltagarna med aktuellt material varje vecka. Jag har mycket förinspelat material som i vissa sammanhang blir lättare att ta del av.

Studerande och deltagare ger mig regelbundet goda vitsord. Utbildningen hjälper dem inte bara att lättare bidra som de själva vill, utan skapar också mer inre lugn och dämpar oron för att göra fel. Man får dessutom möjlighet att reflektera över och tänka igenom sina värderingar för att på så sätt också lättare hitta, eller skapa, en arbetsplats som matchar.

Anlita mig som lärare

Du kan anlita mig som lärare på valfri utbildning relaterad till digital utveckling. Online kan jag undervisa var som helst, annars på plats i Stockholmsområdet. Premissen är att min kurs har fokus på digital etik. När du kontaktar mig är det relevant för mig att veta förväntad längd på kursen, antal elever och ersättningsbelopp. Av intresse är också om examination och rättning ingår i undervisningstimmar eller tillkommer. Självklart har jag examinationsuppgifter som jag använder mig av, men kan ibland behöva anpassa dessa efter antal deltagare och tiden som finns tillgänglig.

Skicka ditt mejl till per@axbom.se.

Citat från kursutvärderingar

Superbra blandning mellan teori och praktik under hela kursen!
Är sååå tacksam att vi har fått gå den här kursen! Känns verkligen som det borde vara en självklarhet, samtidigt som det också känns unikt att få med sig den här kunskapen och kunna sprida vidare den.
Per har varit en fantastisk lärare!
Så roligt och nyttigt med den här kursen. Toppenlärare med världens engagemang och hjärta. Tack för att vi fick gå denna kurs.
En extremt viktig kurs för mig som framtida UX-designer och den kunskap som jag har tagit med mig värdesätter jag högt!
Har varit en av de jobbigare kurserna vi har haft, rent mentalt. Detta är dock inget dåligt men vi har verkligen tvingats att konfrontera vårt eget synsätt på etik.
SÅ tacksam att vi har fått ta del av denna viktiga kurs!
Önskar att den vore längre
Fantastiskt bra upplägg av Per, trots att vi har haft all undervisning på distans så har allt fungerat så bra och jag har haft alla förutsättningar för att kunna ta till mig hela kursen
Per är en fantastisk föreläsare och kursen har varit otroligt givande och intressant!
Strålande! Per är en grym lärare som man bara vill ha mer av!
Tack för denna viktiga och intressanta kurs!
bästa kursen utan tvekan.
Talar tydligt och strukturerat. Väldigt bra med många övningar också för att lära sig innehållet!
äntligen någon med pedagogisk förmåga!
Både lärt mig kursens innehåll, men också etablerat ett tankesätt inför framtidens arbete.
Grym lärare! Väldigt pedagogisk och kan verkligen sin sak. En lärare som får en att ifrågasätta hela ens världsbild
Helt klart en av de roligaste kurserna!
Per är grym! Kalas-bra och väldigt viktig kurs!
Per är otrolig! Kursen var ett fantastiskt avslut på utbildningen, och man går ut inspirerad.
Exempel på betyg från kursutvärdering. Klicka för att se som PDF.

Mer om mig

Jag har arbetat och undervisat inom digital design i mer än 20 år. Jag är författare till Digital omtanke. Tidigare har jag också till exempel publicerat en kostnadsfri e-bok om tillgänglighet och WCAG. Mina bloggar om användbarhet, design och ansvarsfull innovation (engelska och svenska) har hållts uppdaterade i 25 år. Sedan 2011 har jag varit en av rösterna och producenterna för den internationella design-podden UX Podcast.

Gästföreläsningar och coachning

  • För gästspel och föreläsningar gäller mina arvoden som talare.
  • Företag och organisationer anlitar mig också som gruppcoach.

Kommentera