axbom-on-stage

Jag anlitas ofta som talare för att

  • Jag älskar att utmana generellt accepterade sanningar.
  • Jag motiveras av att göra intryck och verkligen hjälpa människor till nya insikter.
  • Jag lägger energi på att skapa unika visualiseringar för presentationen – och delar alltid dessa med publiken.
  • Jag kan mitt ämne, med mer än  21 års erfarenhet av professionellt arbete med digitala medier och design.

Biografi

Med webben som lekplats har Per Axbom arbetat med usability, tillgänglighet och UX sedan mitten av 90-talet. Hans passion för intervjuer, skisser och prototyper ger honom förmågan att förstå grundligt och förklara begripligt.

Per driver Axbom Innovation och har agerat rådgivare åt mer än 50 organisationer, startups och ledande internationella företag. De senaste tre åren har han varit UX-ansvarig för Sveriges nationella plattform för internetbaserat stöd och behandling, som används för till exempel kognitiv beteendeterapi (KBT).

Som en av värdarna för internationella UX Podcast intervjuar Per också många av branschens frontfigurer och bidrar till att tänja gränserna för definitionen av UX.

» Filmer där jag föreläser

Min senaste Speakerdeck

Foton

axbom-speaker

Välj och vraka bland mina foton på Flickr.

Exempel på beskrivningar av föreläsningar

Content-first design med innehållsprototyper

När vi börjar vår designprocess med skisser och strukturer skapar vi system där det kan visa sig komplext, och kostsamt, att i efterhand försöka forcera in innehållet. När vi i stället börjar vår design med innehållet är fokus på att skapa verkliga konversationer med våra användare, som sedan kan göras tydligare med struktur.

Jag kommer visa hur du redan idag kan använda innehållsprototyper för snabb, kollaborativ design. Vi måste tillåta oss att experimentera med innehåll precis som vi experimenterar med visuell design. Dessutom, när innehållet är på riktigt kommer resten av din design mycket, mycket lättare falla på plats.

Det osynliga problemet med sagolika upplevelser

Med inspiration från beteendevetenskapen har yrkesverksamma inom UX blivit allt bättre på att styra människor till att agera som vi vill att de ska agera. Men när vi tar bort alla barriärer och levererar den sagolika upplevelsen av att kräva minimalt med hjärnkapacitet för att röra sig framåt så överger vi vårt löfte om att hjälpa människor välja det som är bäst för dem.

I denna föreläsning, där saga och verklighet vävs samman, hjälper jag dig komma på dig själv och minnas varför du blev förälskad i UX till att börja med.

Upplevelsemodellen AceAwe

Ett enkelt strategiskt verktyg för att förmedla, planera och nå konsensus kring UX-relaterade frågor genom en hel kundresa. Jag har använt modellen i kundprojekt sedan 2011 och den har visat sig framgångsrik som guide och stöd för att poängtera svagheter och prioritera arbete. Jag kommer demonstrera hur den kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete och hjälpa dig visualisera vikten av UX inom alla faser i en produkts livscykel.

Eliminera design

Den alltför vanliga ansatsen att hoppa direkt in i att skissa strukturer för en digital lösning gör att vi sviker användaren och glömmer lösa de verkliga problemen. Skärmen bör inte väljas som det primära mediet för användarcentrerad design och du som ansvarar för UX måste säkerställa att det inte blir så. Jag kommer argumentera för fördelarna med att avlägsna design och visa hur vi kan, och måste, skifta vårt tänkande från att bygga gränssnitt till att angripa reella användarproblem.