Webbstrateg: Per Axbom

Webbstrateg: Per Axbom

Kan du berätta om ditt yrke som webbstrateg – vad går det ut på?

Som webbstrateg vägleder jag företag till rätt beslut i frågor som rör design, kommunikation och mätningar av aktiviteter i digitala medier. Det handlar både om det dagliga arbetet med till exempel en webbplats eller ett intranät men också om den långsiktiga planeringen och prioriteringen för att säkerställa att aktiviteterna på webben stödjer och utvecklar den övergripande verksamheten.

Konkret så kan det bli frågor om

 • hur en webbsida ska se ut rent strukturellt,
 • hur vi mäter investeringsvinster,
 • vad användarna tycker om webbplatsen och
 • vilka framtidstekniker företaget måste förbereda sig för.
En mängd olika syltburkar, både öppna och stängda, med några skedar med sylt på.

En webbstrateg måste ha bred kompetens med insikter om till exempel sökmotoroptimering, tillgänglighet och interaktionsdesign men självklart också övergripande affärsstrategi och till slut en kunskap om de tekniska verktygens möjligheter.

De flesta webbstrateger har ett specialistområde som de brinner för men doppar gärna fingrarna i alla syltburkar och kan medla mellan alla leverantörer av digitala tjänster.

Webbstrategen är ytterst ansvarig för att en satsning i digitala medier

 • följer användarcentrerade designprinciper,
 • är väl förankrad i företagets verksamhet och
 • att det finns sätt att mäta och bedöma om satsningen lyckas eller inte.

Hur länge har du jobbat som webbstrateg?

När jag började kalla mig för webbstrateg så fanns nog inte det som yrke i Sverige. Det har ofta varit så i webbranschen att man har anammat och antagit yrkestitlar lite på måfå eller inspirerats av amerikanska gelikar.

Idag har ju till exempel Berghs en utbildning med det namnet men 2004 var det nog bloggaren och analytikern Jeremiah Owyang (web-strategist.com) som inspirerade flera av oss i Sverige till att välja webbstrateg som epitet. Jag har dock jobbat med strategiskt med webb i mer än 15 år.

Tidigare yrken?

Att prata om yrken är som sagt svårt i den här branschen, men däremot kan jag nämna några roller jag haft genom åren: webbdesigner, webbutvecklare, webbkommunikatör, användbarhetsexpert, tillgänglighetsexpert och interaktionsdesigner.

Mitt fokus i samtliga yrkesroller har varit en användarcentrerad design; vilket innebär att jag utgår från centrala mänskliga behov för att säkerställa en tillfredställande användarupplevelse. Jag får människor att må bra när de använder webbtjänster.

Wong-Bakers smärtskala med olika ansikten som symboliserar smärtpoäng från 0 till 10.

Wong-Bakers ansikten för att indikera smärta är ett bra människocentrerat mätverktyg. Jag vill att människor ska känna så lite smärta som möjligt när de använder digitala tjänster.

Utbildning?

Jag läste medie- och kommunikationsvetenskap på Högskolan i Jönköping. Det visade sig bli en riktigt bra bas att spinna vidare på när jag sedan valde att arbeta aktivt med den humanistiska sidan av webbutveckling.

Som kuriosa kan nämnas att jag idag ansvarar för 5-veckorskursen Communication & Technology inom ramen för samma program som jag själv läste. På min tid hade de ännu inte infört e-post!

Varför bör företag ha en webb?

Ett företag bör ha en webbnärvaro. Om det är en webbplats, community, blogg eller kombination av flera kommunikationsplattformar avgörs av kostnadseffektivitet och företagets tillgängliga resurser. En satsning på webben ska styras av något som ger en hävstångseffekt för företaget och gör det lättare eller billigare att utföra strategiskt centrala aktiviteter som marknadsföring, rekrytering, distribution, försäljning, eller produkt-/tjänsteutveckling.

Tyvärr är företag generellt dåliga på att rensa bort innehåll från sina webbplatser, de lägger gärna till, och lever idag med en förvaltningskostnad som ofta är omotiverad samtidigt som det gör att det är svårt att få loss resurser för att ägna sig åt det som ger mer affärsnytta, exempelvis genuin dialog med kunder och intressenter.

Kan du ge några konkreta tips på vad man som företagare måste tänka på när man öppnar en ny webbsida?

 1. Gör inte allt på en gång! Definiera syfte och 1-3 centrala aktiviteter du vill att besökarna ska göra på din webbplats.
 2. Gör något enkelt som ger snabba och tydliga resultat. Du får då positiv energi, mer stöd och mer resurser för att fortsätta.
 3. Riktiga användare måste löpande få tycka till om tjänsten. Allra helst intervjuar du dem innan du sätter igång med något annat.
 4. Förbruka inte alla resurser på produktionen! Din webbplats födelse är bara början, det krävs sedan mycket resurser för att ge näring åt och fostra en webb som gör skillnad för din verksamhet.
 5. Bygg inte in dig i ett hörn! Använd öppna plattformar och öppen teknik som är framtidssäker.
 6. Mät! Sätt mål och mät. Revidera dina mätpunkter och förändra din strategi allteftersom du lär dig mer.

Vilka sociala medier tycker du att företag bör finnas på? (ex twitter, facebook, bloggar) och varför?

Företag ska finnas där de har en bra chans att nå sina intressenter. Om företaget sysslar med konsumentorienterade produkter som resor eller bakartiklar så är mer privata forum självklart att föredra och där kan Facebook vara ett alternativ. Jobbar man däremot med rådgivning i affärsstrategi så ligger LinkedIn närmare till hands.

Det finns aldrig ett enkelt och rätt svar. Jag förespråkar ofta och gärna att företaget måste ha ett nav i sin webbnärvaro, och ofta kan det vara i form av en blogg. Det är där man kan uttrycka sina egna åsikter, delge sina specialistkunskaper, bemöta både kritik och undringar och få inspiration och idéer av sina intressenter.

Men om ingen vet att man finns så gör ju bloggen ingen nytta alls!Företag måste ut och delta i andras konversationer, och hitta människorna som har de problem som ditt företag tar hand om. Om man har ett bra nav på plats så finns det inget som hindrar att man deltar så brett man kan i många olika nätverk, för att på så sätt ringa in sina intressenter och sedan lägga mer fokus på specifika nätverk eller till och med bidra till skapandet av ett nytt specialistnätverk.

Kom ihåg:

Människor bryr sig inte om hur mycket du vet förrän de vet hur mycket du bryr dig.

Hur tjänar man på detta (att finnas “online”) ur företagssynpunkt?

Olika sociala medier illustrerade med affischer som har utseende från 1950-talets reklam. YouTube, TWitter, Facebook och Skype

Företag tjänar på att finnas online när de kan bli bättre än sina konkurrenter på att nå ut till kunderna, på att snabbt lösa kunders problem och effektivisera interna processer. Det är inte företeelsen “att finnas online” som gör skillnad, det är vad du gör online som kan förändra din verksamhet och skapa konkurrensfördelar. Att lyssna till sina kunders konversationer är något av de mest givande ett företag kan ägna sig åt för att

 • skapa bättre produkter,
 • bättre support och
 • mer engagerade medarbetare.

Idag handlar det inte om vad du säger till dina kunder utan vad de säger till varandra. Många företag lägger pengar på undersökningar som enkäter, fokusgrupper och liknande som har en viss distans till “slutkunden”. Med en närvaro på webben kan du själv prata direkt, i realtid, med personerna som använder dina produkter och tjänster. Och du kan kasta in en politiker och en journalist i samma diskussion om du skulle vilja det!

Framtidens företagande – hur tror du det kommer att se ut om några år? Skillnad mot idag?

I framtiden kommer företag som inte deltar i digitala medier vara osynliga. Osynliga företag kan säkert fortfarande tjäna pengar, det finns till exempel många hantverkare och maskinuthyrare i byggbranschen som mår gott på sina befintliga kontakter och affärsnätverk. Men allt eftersom det blir kutym att ha kontakt med företag i digitala kanaler, och fler människor ser fördelarna och förändrar sina beteenden, så finns det utrymme att vara den som tar hand om kundens önskemål på nya, billigare eller kanske bara roligare sätt. Och det gäller förstås alla branscher.

För att behålla sina kunder även i framtiden måste man agera nu.När kunderna ska rekommendera ett företag till sina vänner så kommer det vara avgörande hur lätt det är att rekommendera någon och hur man som företag tar hand om den rekommendationen.

Den mobila webben kommer också att drastiskt förändra hur vi kommunicerar både mellan människor och mellan företag (för många har den ju redan gjort det). Den som idag utför resebokning, bankärenden, deklaration, bokning av däckskifte och andra ärenden på egna villkor dygnet runt kommer att förvänta sig samma service i mobilen, och tids nog av alla företag.

Finns det några negativa följder av att vara framstående inom sociala medier, på webben, som företag?

Som företag kan man bli stressad av olika nätverksrelaterade fenomen:

 • Folk pratar illa om en. Det är dock sällan ett så stort problem som det ofta utmålas som. Folk pratar sällan illa om en. Men det är klart: om man har mycket att dölja och beter sig illa mot sina kunder så är internet sällan bra. För kunderna är det förstås en stor fördel.
 • Konkurrenter får större insyn i verksamheten. I och med internets transparens krävs det att man är snabbrörlig och differentierar sig gentemot sin konkurrenter. Öppenheten innebär ju samtidigt att kunder och intressenter får större förtroende för verksamheten.
 • Man ägnar för mycket tid åt sociala medier. Om man inte vet vad man gör i sociala medier och vilken nytta det ger så blir det alltid svårt att motivera resurserna som krävs. Därför är det så otroligt viktigt att sätta mål och ha täta, regelbundna uppföljningar.
Människor med mobila enheter som sitter i, eller står bakom, en soffa. Alla tittar på sin telefon och tänker på sociala medier.

Det finns alltid en risk att folk pratar illa om en utan anledning, eller bara är ute efter att förstöra eller häckla. Saken är den att om man själv inte har någon närvaro på webben så kommer man aldrig få en chans att bemöta, hantera, dementera eller få stöd av befintliga kunder. Ju förr man bygger upp sin närvaro, arbetar in rutinerna och kan agera för att skydda sitt rykte och värna om sina intressenter – desto bättre rustad är man för att bemöta allt det man är rädd för.

Något du vill tillägga?

En viktig aspekt av webben som man inte bör glömma bort är att internet är globalt. Du konkurrerar inte längre med konsulten längre ner på gatan, utan med Desmond Patel i New Delhi eller Ling Yao i Peking.

Det kan också vändas till din fördel. Genom att etablera affärskontakter över hela världen kan du ofta hitta nya idéer för att utveckla eller förändra din verksamhet! Att vara delaktig på nätet innebär också att vara öppen för att hela tiden lära sig nya saker, vare sig det är av dina konkurrenter, kunder eller en student i Sydafrika.

Enligt dig: bästa sociala mediet, alltså vad skulle du inte vilja vara utan? (om du måste välja en)

Jag kan personligen inte vara utan Twitter. Där får jag tips, stöd, bekräftelse och social gemytlighet. Det är ett forum för allt ifrån privat underhållning, support, inspiration, energikickar och oväntade möten. Det är globalt och allestädes närvarande. Och där gör jag också affärer.


P.S. Om du vill återpublicera den här intervjun i delar eller helhet är du självklart välkommen att göra det. Bara du talar om det för mig och länkar tillbaka till mig. Kärlek! D.S.


Kommentera