Konsult inom kommunikation, design och digital strategi

Per Axbom har tillfört organisationer nya digitala perspektiv och tillvägagångssätt sedan 1996. Samarbeta med honom för att främja en mer hälsosam och omtänksam digitalisering.

Konsult inom kommunikation, design och digital strategi

Du kan mejla mig direkt om du vill prata om ett potentiellt uppdrag, eller läs vidare för inspiration och förtydliganden om alla sätt jag kan hjälpa dig på. Jag har väglett digitala satsningar hos organisationer i alla storlekar i mer än två decennier.

🗯️
Nytt erbjudande. Anlita mig 1, 2 eller 3 dagar i månaden och utnyttja min kompetens för alla mina tjänster samtidigt och lite till. Läs mer på Digital drivkraft.

Digital produktuveckling

Under mer än 20 år har jag lett arbeten inom digital design och utveckling. Jag kommunicerar nytta till intressenter och utvecklingsteam så att vi delar samma mål, bygger rätt saker och bidrar till positiv påverkan.

Satsningar på användarstudier, skisser och prototyper ger viktiga insikter och hjälper kartläggningen av vägen framåt. Genom att arbeta tillsammans, med täta lägeskontroller, lyckas vi med hållbara förändringar.

cartoon image
(Teckning, 2 människor utanför kontorsbyggnad, i en park med en stad i bakgrunden) Person 1: Låt mig visa runt utanför byggnaden. Person 2: Så det är det här som händer här ute!
🗯️
“Per Axbom har en sällsynt värdefull kombo i att kunna tala med teckisar på teckisars vis samtidigt som han fångar, förstår, översätter och förmedlar från kommunikatörernas perspektiv. Guld värt! Dessutom är han nyfiken på allt – en cool, schysst och kompetent kille!” — Eva Stattin, företagskund

Coachning

Många människor oroar sig för hur deras arbete motsvarar deras egna värderingar och ambitioner. Du kan också uppleva en känsla av imposter syndrome (bluffsyndrom), där du tvivlar på din kompetens eller har svårt att hitta ditt rätta uttryckssätt eller den bästa vägen framåt i din nuvarande roll.

Som din coach hjälper jag dig klarlägga dina mål och dina styrkor, och tar dig närmare personen du vill vara. Tillsammans planerar vi coachning-sessioner som passar med din kalender och ditt önskade sätt att kommunicera.

cartoon image
(Teckning) Person 1: Jag vill ha förändring. Person 2 (pekar på en vågig pil med leende ansikte vid slutet): Ok, vi kan gå den här vägen tillsammans.
🗯️
“Du kan inte önska dig ett bättre utifrån-perspektiv än du får av Per Axbom. Han har varit fenomenalt hjälpsam i att delge mig den typ av insikter som bara någon med hans särskilda mix av verklig erfarenhet och naturliga nyfikenhet kan.” — Jason Kirst, coachning-klient

Utbildning

Att själv lära mig nya saker, ta kunskap vidare och dela insikter har varit en betydande del av min karriär. Jag får ofta förfrågan om att föreläsa och genomföra workshops på konferenser och nätverksträffar. Och genom att lära ut på design-skolor tvingar jag mig själv att hålla mig uppdaterad och relevant, och är stolt över att få ge tillbaka till - och gynna - en växande bransch.

Genom att alltid försöka utmana generellt accepterade sanningar vill jag att åhörare och elever ska ta med sig nya insikter, verktyg och konversationsämnen. Det är konversationen som hjälper oss förstå vart vi vill och hur vi tar oss dit.

teckning
(Teckning, 3 människor tittar på ett bord med en skiss.) Person 1 (sittandes): Men jag trodde de ville ha mindre friktion! Person 2 (ståendes): Friktionen hjälper dem ta bättre beslut. Person 3 (sittandes): Wow, jag har aldrig tänkt på det.
🗯️
“Amazing talk by @axbom.” “Your talk was my favourite.” “Hearing lots of whispers about how amazing @axbom's talk is :)” “@axbom That was truly inspiring. My brain has had a fantastic workout thinking about your talk.” — Ett urval av återkopplingen på min föreläsning Fairytale Experiences. (se filmen)

Skrivande och skapande

Kraften i ord har alltid förundrat mig. Besatt av kreativt skrivande i skolan skrev jag min första roman vid 19 års ålder. Jag började blogga 1996 och kom att driva en av de mest kända bloggarna i Sverige inom ämnena användbarhet och tillgänglighet.

Genom att regelbundet bidra via bloggar, artiklar - och även podcaster och böcker - kan jag prova nya idéer, nå tusentals människor och få tillbaka värdefull påterkoppling och idéer. Det gör att jag kan fortsätta utmana gränserna för vad design är och kan bli.

Du hittar innehåll på min blogg och på axbom.com Det bästa sättet att hänga med mig på längre sikt är mitt nyhetsbrev.

Om du vill ha nästan dagliga reflektioner från mig så kanske du vill följa och prata med mig på Mastodon.

teckning
(Teckning, en person skriver på dator.) Text ovanför personen, varje ord är allt mer utspritt och i slumpmässig rotering: Hej orden, det är dags att skaka om lite!

Publikationer

🗯️
Nytt erbjudande. Anlita mig 1, 2 eller 3 dagar i månaden och utnyttja min kompetens för alla mina tjänster samtidigt och lite till. Läs mer på Digital drivkraft.