Tagged

tillgänglighet

A collection of 12 posts

Illustration. En söt ninja som står med en dator på armen och verkar frustrerad.
tillgänglighet

Vad begränsar egentligen svenskarna när de använder Internet?

Nyligen släpptes den årliga rapporten Svenskarna och internet som finansieras och ges ut av Internetstiftelsen. Det är en omfattande sammanställning av beteenden, förmågor och trender när det gäller internetanvändning i Sverige. Övergripande sammanfattningar av detaljerade svarsalternativ har förstås, som alltid när det gäller enkäter, potential att vilseleda. I 2022 års

Hur arbeta tillgängligt när teknik och digitalisering utvecklas fortare än lagen?
tillgänglighet

Hur arbeta tillgängligt när teknik och digitalisering utvecklas fortare än lagen?

Tidigare i vår hade jag äran att få inledningstala i ett av temaspåren på konferensen Digin, en nätverksdag om digital inkludering och tillgänglighet. På temat ”Hur arbeta tillgängligt när teknik och digitalisering utvecklas fortare än lagen” resonerade jag om utmaningar, fallgropar och risker. Och förstås möjligheter. Eller som Terese Raymond