Inkludering och hållbarhet för event

Inkludering och hållbarhet för event

För att så många människor som möjligt ska kunna delta och ha behållning av ett arrangemang finns en hel del att tänka på. Det finns tyvärr en uppenbar risk att många arrangörer helt missar att ta hänsyn till detaljer som hjälper människor att känna sig välkomna, och som kan öka deras förmåga till delaktighet.

Ofta faller det på de människor som redan är utsatta, bortglömda och har permanenta eller temporära behov av dessa hänsyn, att själva ifrågasätta och ta strid för sina rättigheter. Men det är självklart inte rättvist att de som redan upplever hinder drabbas dubbelt genom att också hela tiden behöva kämpa för att bli sedda och hörda.

Du kan hjälpa.

Även om du inte själv upplever dig ha dessa behov så kan du uttrycka din omtanke genom att säkerställa att du själv går på sådana arrangemang som aktivt visar hänsyn. När du betalar för arrangemang som utesluter människor så befästs problematiken. När du uppmuntrar önskade beteenden så avlastar du människor som varje dag kämpar med motstånd.

Du kan även vara särskilt proaktiv. Om det inte finns tydlig information om inkludering och hållbarhet, skicka ett mejl med några frågor. Det här hälper också arrangörer att tänka efter före.

Här är en mall du kan använda.

Ämne: Innan jag köper biljett

Hej!

Jag är intresserad av att gå på ert arrangemang. Innan jag köper biljett vill jag dock förhöra mig om sådant jag inte kunde utläsa  av inbjudan eller webbsidan:

Är alla lokaler anpassade för enkel framkomlighet för människor med fysiska funktionsnedsättningar?

Finns stöd för att ta till sig innehållet (högtalarsystem, ljudslinga, teckentolkning, live-transkribering)?

Har ni tagit hänsyn till sensorisk påverkan för att minska audiovisuella intryck och/eller erbjuder en yta för att återhämta sig i stillhet? Finns samtidigt tydlig skyltning så att man enkelt hittar rätt utan att behöva hitta någon att fråga?

Finns det en tydligt utpekad person och/eller tillgänglig kanal för att rapportera upplevda obehag om de skulle uppstå (trakasserier, fördomar, med mera)?

Finns det en tydligt utpekad person och/eller tillgänglig kanal för att informera om att man inte vill vara med på bild- och ljudupptagning, eller att kontaktuppgifter delas? Finns samtidigt en rutin för hur man säkerställer att önskemål tillgodoses?

Har ni säkerställt hänsyn till matallergier och doftöverkänslighet?

Finns en strategi för att minimera klimatpåverkan?

Har ni tagit emot rådgivning om inkludering och hållbarhet?

Tydlighet kring dessa frågor i förväg hjälper förstås många människor att förbereda sig på ett bra sätt inför ert event.

Tack på förhand!
.signatur

Jag ber dig inte bojkotta alla event som inte klarar att leva upp till dessa hänsyn. Men hur svaren på dessa frågor ser ut ger dig nog en hel del insikter om arrangörens värderingar och vilja. Och en ökad medvetenhet hjälper garanterat till att ge förändringstakten en skjuts.

Tack för visad omtanke! ❤️


Läs också: Sensorisk överbelastning


Kommentera