Piktosmart: Kraftulla diagram och animationer

Piktosmart: Kraftulla diagram och animationer

Det finns delar av mitt designarbete jag vill arbete än mer med. De delar som tycks små men som gör stor skillnad. De delar som bidrar till ny kunskap, inspirerar till förändring och låter människor och organisationer röra sig framåt med ökat självförtroende. Jag kan hjälpa dig visualisera, lära ut och sprida kunskap på kraftfulla sätt med informativa diagram och filmer.

De är förhållandevis snabba att producera och har stort inflytande över nyfikenhet, insikter och effekt. När jag hjälper organisationer visualisera sina idéer kallar jag det att agera piktosmart.

1) Visualiseringar, diagram och infografik

Jag använder ett visuellt språk för att summera komplexa ämnesområden, förklara samband och vägleda till förbättringar. Mina visualiseringar har en förmåga att bli en självklar del av affischer, rapporter, utbildningsmaterial, presentationer och strategisk planering. De blir en viktig del i hållbart lärande och förändringsarbete i många organisationer.

Några exempel på flödesdiagram, tankekartor, systemkartläggningar och mer

För att se exempel på de typer av diagram jag pratar om kan du följa dessa länkar. Grafiken kan också ses i galleriet efter länkarna.

Stil och språk (ordval, med mera) i diagrammen anpassas alltid för att matcha ämnesområdet, målgruppen och formatet för publicering. Jag säkerställer alltid ett arbete som gör innehåll tillgängligt inom aktuellt medium, med till exempel textalternativ och/eller ljud.

Du kan till och med anlita mig för att läsa en rapport och sammanfatta den i en bild, för att öka förståelsen.

2) Förklaringsvideo

Jag använder också i stor utsträckning video i mina projekt för att introducera nya idéer, lära ut, förklara koncept och kommunicera prototyper. Mina kunder uppskattar dem enormt mycket och jag anlitas ofta om igen för att producera dessa filmer för nya projekt och satsningar.

Typer av filmer som förklarar

I slutet av ett 4-årigt projekt kunde vi titta tillbaka på en video med streckgubbar jag skapat vid första kickoff-mötet. Vår produkt matchade visionen perfekt, det streck-gubbarna gjorde i filmen kunde nu göras i verkligheten.

Här är några exempel på olika typer av filmer jag gjort för kunder genom åren..

  • Tydliggöra visionen för ett projekt, göra det greppbart och etablera konsensus.
  • Lära ut användningen av en produkt till såväl experter som nybörjare – något som snabbar upp införande av verktyg och tjänster.
  • Summering av utvecklings- och designarbete, vilket gör det lättare att introducera nya team-medlemmar.
  • Vägledning genom ny design i appar och webbplatser, vilket tillåter tidig återkoppling från många utspridda intressenter.
  • Lära ut specialiserade ämnen inom webbutveckling, som tillgänglighet eller säkerhet.

Några av filmerna jag gör är för internt bruk men jag visar gärna ett relevant urval, samt förklarar processen och resultaten, i ett online-möte. Kom ihåg, ibland kan en film kännas lockande men diagram okan också bli effektiva, minnesvärda och betydelsefulla tillgångar.

Jag kan hjälpa dig planera vad som funkar bäst i er situation.

💌
Vill du veta mer? Boka ett möte eller skicka e-post.

Kommentera