Byggstenar för förändring

Byggstenar för förändring

Varje gång jag ska starta ett nytt projekt så checkar jag av att vi – eller jag – har tänkt på alla delar i detta diagram. Jag kallar det ’Byggstenar för förändring’ och det är en sammanfattning av de fem delar, eller komponenter, som måste finnas på plats för att lyckas med förändringsprojekt: målbild, kompetens, motivation, resurser och handlingsplan.

Diagrammet 'Byggstenar för förändring', svensk variant baserad på Lippitt (1987) och Knoster (1991)

Diagrammet visar vad som händer om någon av de fem komponenterna skulle saknas.

  • Om målbilden saknas så leder det till förvirring.
  • Om kompetens saknas så leder det till ångest.
  • Om motivation saknas så leder det till motstånd.
  • Om resurser saknas så leder det till frustration.
  • Om handlingsplan saknas så leder det till att man måste starta om gång på gång.

Referenser

Bilden är baserad på en bild som Timothy Knoster visade på TASH Conference i Washington DC, 1991. Han hade då en ytterligare komponent: konsensus. Knoster var i sin tur inspirerad av Enterprise Group Ltd. och Managing Complex Change Model som togs fram av Mary Lippitt år 1987.

Många kallar det Knoster-modellen, men givet att Lippitt var först med de fem komponenterna känns det rimligt att hänvisa till den som Lippitt-Knosters modell. Även en D. eller A. Ambrose verkar ha varit inblandad men källhänvisningar är knappa. Han jobbade på samma företag som M. Lippitt grundade.


Kommentera