Komplexiteten i att hantera en pandemi

En systemkarta som illustrerar relationerna mellan olika faktorer som påverkar ett samhälle under en pandemi.

Komplexiteten i att hantera en pandemi

I ett försök att bena ut de olika faktorerna som påverkar hanteringen av pandemin skapade jag en systemkarta. Det är inte en fullständig bild, och förstås inte verifierad, utan ett sätt att påvisa den potentiella komplexiteten. För egen del är det ett sätt att summera och reflektera det jag sett i rapporteringen under mars och tidiga april 2020.

Systemkarta med pilar mellan cirklar som innehåller olika ämnedområden.
Komplexiteten i att hantera en pandemi

För tillgänglighetens skull finns här under en förklaring av texten i systemkartan och betydelsen av varje pil.

Det här är exempel på faktorer som spelar in när man försöker begränsa spridningen av en sjukdom, och hur de kan påverka varandra. Budskapet är att varje faktor måste utvärderas regelbundet för att ge stöd åt resonemang när man utformar handlingsplaner. Observera att det här är exempel, inte en helhetsbild.

– Systemkarta av Per Axbom – april 2020

 • Virusets spridning ökar antal smittade
 • Antal infektioner ökar antal dödsfall
 • Antal smittade ökar populationsimmunitet
 • Populationsimmunitet minskar antal smittade
 • Antal smittade ökar belastning på sjukvården
 • Belastning på sjukvården ökar insjuknad vårdpersonal
 • Insjuknad vårdpersonal ökar belastning på sjukvården
 • Belastning på sjukvården ökar antal dödsfall
 • Antal dödsfall ökar social oro
 • Social oro ökar belastning på sjukvården
 • Social oro ökar negligering av hälsoråd
 • Felaktig rapportering ökar negligering av hälsoråd
 • Felaktig rapportering ökar rasistiska angrepp
 • Rasistiska angrepp ökar social oro
 • Negligering av hälsoråd ökar virusets spridning
 • Negligering av hälsoråd ökar folktäta sammankomster
 • Folktäta sammankomster ökar virusets spridning
 • Handtvätt minskar virusets spridning
 • Handtvätt minskar andra infektioner/sjukdomar
 • Fysisk distansering minskar virusets spridning
 • Fysisk distansering minskar andra infektioner/sjukdomar
 • Fysisk distansering ökar inställda evenemang
 • Karantän minskar virusets spridning
 • Lockdown (nedstängningar) minskar virusets spridning
 • Inställda evenemang ökar psykisk ohälsa, våld i hemmet och missbruk
 • Karantän ökar psykisk ohälsa, våld i hemmet och missbruk
 • Lockdown (nedstängningar) ökar psykisk ohälsa, våld i hemmet och missbruk
 • Lockdown (nedstängningar) minskar affärsliv
 • Begränsat affärsliv ökar arbetslöshet
 • Arbetslöshet ökar ekonomiska trångmål
 • Ekonomiska trångmål increases ökar psykisk ohälsa, våld i hemmet och missbruk
 • Ekonomisk nöd ökar kriminalitet
 • Ekonomisk nöd ökar social oro
 • Lockdown (nedstängningar) minskar kriminalitet
 • Lockdown (nedstängningar) minskar trafikolyckor
 • Lockdown (nedstängningar) ökar social oro
 • Psykisk ohälsa, våld i hemmet och missbruk ökar social oro

Berätta vilka andra faktorer du skulle utöka systemkartan med och hur den får dig att tänka runt situationens komplexitet och hur man bäst hanterar den.


Detta inlägg finns också på engelska.


Kommentera