AI och mänskliga rättigheter på Human Rights Festival

AI och mänskliga rättigheter på Human Rights Festival

Här får du tillgång till bilder och referenslänkar tillhörande min föreläsning på Human Rights Festival 2023.

AI-utvecklingen berör oss alla. Men hur påverkar den mänskliga rättigheter? Vad är det vi missar som privatpersoner – och vad är det medierna inte tar upp?

Presentationsbilder

Referenslänkar och vidare läsning

The many languages missing from the internet
English and a handful of other languages dominate the internet, but this is leaving indigenous cultures without a voice online. Now they are fighting back.
Amazon reportedly scraps internal AI recruiting tool that was biased against women
The secret program penalized applications that contained the word “women’s”
Google’s Photos App is Still Unable to Find Gorillas
Eight years later, Google can’t find Gorillas.
Large language models propagate race-based medicine - npj Digital Medicine
npj Digital Medicine - Large language models propagate race-based medicine
The ELIZA Effect - 99% Invisible
Throughout Joseph Weizenbaum’s life, he liked to tell this story about a computer program he’d created back in the 1960s as a professor at MIT. It was a simple chatbot named ELIZA that could interact with users in a typed conversation. As he enlisted people to try it out, Weizenbaum saw similar reactions again and
Projektion (psykologi) – Wikipedia
ChatGPT och manliga sjuksköterskor
ChatGPT är tränad på en stor mängd fördomsfull data, vet inte vad sanning är och kan garanterat inte på ett medvetet sätt resonera om könsstereotyper. Det borde inte komma som en överraskning. Trots det så har illusionen av intelligens fått fotfäste hos många som, av förklarliga skäl, väljer att använda
AI-arbetarna som knappt har råd med mat | SvD
AI behöver mängder av mänsklig hjälp. I en filippinsk slum träffar SvD unga män som sitter hela dagarna och klickar. Resultatet gynnar bland annat Klarna och Volvo Cars. Själva har de knappt råd med mat.
Osynkade kugghjul – när förbättringar försämrar
Att göra endast en kugge i din maskin mer effektiv kommer att utsätta din övriga organisation för oväntad press. Felbelastning och sprickor uppstår.
Unemployed Man Uses AI to Apply for 5,000 Jobs, Gets 20 Interviews
Software engineer Julian Joseph applied to 5,000 jobs using an AI tool called LazyApply. He got 20 interviews.
Explaining responsibility, impact and power in AI
I made this diagram as an explanatory model for showing the relationships between different actors when it comes to AI development and use. It gives you something to point at when showing for example who finances the systems, who contributes to the systems and who benefits or suffers from them.
Digital etik och moraliska principer – en sammanfattning
Det är inte alltid självklart hur idén om etik smälter samman med det mycket breda konceptet digital teknik. Speciellt när ordet etik för tankarna till ett helt område av akademin som är förankrat i idéer som frambringats av grekiska filosofer. Det här är mitt bidrag till att rama in digital

Elementen inom AI-etik
Låt oss prata om skada som orsakas av människor som implementerar AI.
AI-ansvar i en hajpad värld
Det är aldrig så lätt att bli lurad som under en pågående hajp. Det är mars 2023 och vi är mitt i den. Det är sällan jag sett så många anamma en helt ny experimentell lösning med så lite ifrågasättande. Just i detta nu är det oerhört viktigt att skaka
Fördelar och risker med syntetisk video och röst
I videon nedan, en minut lång, pratar jag sju språk. Egentligen kan jag bara tala två av dem. Inget av ljudet du hör är faktiskt jag som talar, även om det låter väldigt mycket som min röst. Och videon? Trots hur det ser ut är det inte jag som rör

Mer från Per

Stort tack för allt engagemang och intresse!

Per Axbom (signatur)

Kommentera