Digitalt utanförskap i Sverige 2012 — infografik

Jag har länge brunnit för alla människors möjlighet att använda internet, alldeles oavsett funktionshinder, inlärningsmetodik och förkunskaper. Mitt mål med de designlösningar jag tar fram är alltid att minimera friktion, brus och allt annat som hindrar människor från att slutföra sina uppgifter.

Alltför sällan pratar vi dock om de människor som står helt utanför Internet, självvalt eller inte, och jag upplever ofta att det finns en övertro på att alla till slut ska hitta till onlinevärlden — det skulle alltså bara vara att vänta in “eftersläntrarna”.

Kunskapen om icke-användarna finns

Därför är jag oerhört tacksam för de årliga undersökningar som .SE finansierar och som bland annat synliggör det här digitala utanförskapet på ett sätt som vi inte borde kunna blunda för. Siffran för de som inte känner sig delaktiga alls, eller bara lite delaktiga, har varit över 40% i mer än 7 år. Jag vädjar till så många som möjligt att engagera sig för digital delaktighet — allt som krävs är lite tid och hjärta!

Vi som älskar Internet måste hjälpa och stötta andra att leva i det som alltmer blir ett rakt igenom digitalt samhälle. Det första steget är som alltid att förstå problemet. Denna infografik är mitt bidrag till kunskapsspridningen om de som hela tiden riskerar att bli bortglömda:

Infografik om digitalt utanförskap

Ladda ner infografik


Få Pers nyhetsbrev

Utkanten av digital etik är ett månatligt nyhetsbrev som belyser exempel på skadlig teknik och lär digitala kreatörer hur man bygger för universellt välmående.

Ange e-postadress

Delar av kommentarsfunktionen är på engelska i väntan på att funktionen blir möjlig att översätta i verktyget som används.