Digitalt utanförskap i Sverige 2012 — infografik

Digitalt utanförskap i Sverige 2012 — infografik

Jag har länge brunnit för alla människors möjlighet att använda internet, alldeles oavsett funktionshinder, inlärningsmetodik och förkunskaper. Mitt mål med de designlösningar jag tar fram är alltid att minimera friktion, brus och allt annat som hindrar människor från att slutföra sina uppgifter.

Alltför sällan pratar vi dock om de människor som står helt utanför Internet, självvalt eller inte, och jag upplever ofta att det finns en övertro på att alla till slut ska hitta till onlinevärlden — det skulle alltså bara vara att vänta in “eftersläntrarna”.

Kunskapen om icke-användarna finns

Därför är jag oerhört tacksam för de årliga undersökningar som .SE finansierar och som bland annat synliggör det här digitala utanförskapet på ett sätt som vi inte borde kunna blunda för. Siffran för de som inte känner sig delaktiga alls, eller bara lite delaktiga, har varit över 40% i mer än 7 år. Jag vädjar till så många som möjligt att engagera sig för digital delaktighet — allt som krävs är lite tid och hjärta!

Vi som älskar Internet måste hjälpa och stötta andra att leva i det som alltmer blir ett rakt igenom digitalt samhälle. Det första steget är som alltid att förstå problemet. Denna infografik är mitt bidrag till kunskapsspridningen om de som hela tiden riskerar att bli bortglömda:

Infografik om digitalt utanförskap

Bildbeskrivning

Ladda ner infografik

Bildbeskrivning av infografiken

Digitalt utanförskap i Sverige 2012

infografik av Axbom Innovation

1,2 miljoner svenskar utanför

14% av befolkningen över 12 år använder inte Internet.

Därför använder man inte Internet

  • Inget intresse: 66%
  • För krångligt: 19%
  • Inte tid: 7%
  • För dyrt: 5%
  • Funktionshinder: 3%

43% känner sig inte alls, eller bara lite, delaktiga

Trots att fler använder Internet har känslan av delaktighet i informationssamhället inte förändrats de senaste sju åren

  • 2005: 13% känner sig inte alls delaktig, 28% känner sig bara lite delaktig
  • 2012: 15% känner sig inte alls delaktig, 28% känner sig bara lite delaktig

Tecknad gubbe som säger: "Jag hänger inte med".

24% i åldrarna 36-45 år kan inte ladda upp en video

Ålder Andel som inte kan ladda upp en video
12-15 12%
16-25 11%
26-35 15%
36-45 24%
46-55 38%
56-65 56%
66-75 76%
75+ 89%

Tecknad gubbe som pekar på en bärbar dator och säger "Varför är det så krångligt?"

Vill man använda Internet? (De som står utanför 2011)

Av 1 138 000 som aldrig använd Internet: 48 000 är intresserade, 1 090 000 är inte intresserade.

Av 192 000 som tidigare använt Internet men inte under 2011: 40 000 är intresserade, 152 000 är inte intresserade.

Vad kan du göra?

Andelen som använder Internet ökar från år till år, men spridningen mattas av. Ju mer vi låser våra produkter och tjänster till Internet, desto mer resurser måste vi lägga på att minska det digitala utanförskapet.

Du kan engagera dig i digital delaktighet i Sverige idag på digidel.se – som företag eller privatperson.

Datakällor

Svenskarna och internet 2011, Svenskarna och internet 2012, De som står utanför (2011), Icke-användarna (2012). www.digidel.se/arkiv/material/statistik


Kommentera