Tagged

facebook

A collection of 8 posts

app store

axplock med app store och självrannsakan 2011-01-20

Användarupplevelser och design [http://www.userfocus.co.uk/articles/paperprototyping.html]» The Differences between Usability and User Experience [http://insideria.com/2010/01/the-difference-between-usabili.html]Bra för alla som ännu inte greppat skillnaderna mellan användbarhet och användarupplevelse. Jag försökte för 2 år sedan med min latte-metafor [https://axbom.se/anvandarupplevelser-kontra-anvandbarhet]