Sociala nätverk till nytta för företagen

Att sociala nätverk på webben är till nytta har jag nämnt förut och då också manat företag till att sluta blockera internet. I Computer Sweden från den 25 januari hittar jag färsk statistik om sociala nätverk från Network World som jag måste föra vidare.

  • Mer än två tredjedelar av alla it-proffs använder sociala nätverk
  • LinkedIn är den populäraste med 41 procent av alla it-proffs som användare
  • 42 procent använder sociala nätverk i jobbrelaterade ärenden
  • 30 procent använder sociala nätverk för nöjes skull
  • 28 procent delar tiden på sociala nätverk mellan arbete och nöje

Artikeln i CS nämner också att i ett Fortune 50-företag använder ett antal anställda Facebook utan ledningens vetskap för att samarbeta eftersom företaget inte erbjuder någon sådan tjänst.

Jag tror det är alltför vanligt: En arbetsgrupp ökar sin produktivitet men vågar inte berätta för ledningen hur de gör det därför att det är tabubelagt.

Ingår i studien gör LinkedIn, MySpace, Slashdot, Facebook, del.icio.us, Technorati, Stumbleupon, Livejournal, reddit, Xanga, Furl, Newsvine och Mixx.

Webbstrategen Jeremiah Owyang har mer statistik.


Få Pers nyhetsbrev

Per Axboms nyhetsbrev om digital etik och omtänksam design hjälper dig hålla dig uppdaterad om mänskliga rättigheter i tech-branschen. Du får utvalda inlägg i din inbox 2-3 gånger per månad.

Ange e-postadress

Bli nyckelsupporter

Nu kan du backa Pers pågående arbete med att skriva, inspirera och lära ut inom digital etik och tekniktrygghet. ❤️ Med ett företagspaket blir flera medarbetare supportrar och det ingår rådgivning. Som enskild nyckelsupporter får du förhandstittar och insyn bakom kulisserna.

Backa Per

Kommentera