En förklaringsvideo ger din organisation superkrafter - fler förstår!

En förklaringsvideo ger din organisation superkrafter - fler förstår!

Fler och fler organisationer inser den ovärderliga effekten av förklarande kortfilmer på 2-4 minuter som introducerar något nytt eller främmande, må det vara en förändring i organisationen eller ett nytt verktyg som ska användas. Filmer fungerar lika bra som inledning på möten och workshops som vid utskick via e-post samt för att illustrera texter på intranät och webb.

Att göra en film kan idag gå relativt snabbt och vara oerhört kostnadseffektivt men det kräver också, som alltid, att du planerar ordentligt. När du väl gjort filmen är det kostsamt att göra om den. Samtidigt, för att användningen av förklaringsvideo ska bli en integrerad del i en verksamhet, måste du hitta ett smidigt arbetssätt som inte kräver för mycket resurser.

Här samlar jag en struktur över saker som måste planeras och bestämmas innan du sätter igång själva skapandet av filmen. Dessutom får du också några verktygstips.

Observera att det jag framför allt pratar om här är fenomenet Explainer Videos, vilket jag benämner förklaringsvideo.

En förklaringsvideo är oftast en video på 1-2 minuter som används för att introducera en ny tjänst eller ett nytt företag. Videon bör ge svar på några grundläggande frågor: som vilket problem tjänsten löser och varför betraktaren borde vilja använda den.

Lathund för förklaringsvideo

Övergripande

 • Arbetsnamn för filmen.
 • Vad ska vi förklara?
 • Vilka poänger ska förmedlas?
 • Önskad längd på filmen? (rekommenderat 1-4 minuter)

Struktur för manus

 1. Vad är problembilden?
 “Många upplever att det är krångligt att…”
 2. Vad är sammanhanget?
 “Inom segmentet/avdelningen/branschen arbetar man med…”
 3. Vad är storyn?
 “En person som ska/vill/behöver…”
 4. Koppling till något man lättare förstår.
 “Så här fungerar X, och det här fungerar ungefär på liknande sätt.”
 5. Beskrivning av händelseförlopp, företrädesvis med en huvudperson som har ett problem och löser det.
 6. Slutsats/insikt: Så här hjälper förändringen/produkten/tjänsten.
 7. CTA – call to action. Vad vill vi att den som tittar ska göra efter att filmen är slut?

Strukturen för manuset är inspirerad av den läsvärda boken The Art of Explanation av Lee LeFever.

Detaljer för filmen

 • Är det viktigt att vissa typer av personer är med i filmen? Tänk på igenkänningsfaktorn.
 • Är det vissa ord som måste finnas med (eller som inte bör finnas med) i filmen? Säkerställ att fikonspråket uteblir.
 • Vem ska stå som avsändare och vilken webbadress ska finnas med? Krångla inte till det, utan gör det tydligt.
 • Hur viktigt är det att hitta rätt berättarröst? En bra röst kan göra stor skillnad för upplevelsen.
 • Vilket bildspråk ska vi använda, vill vi använda färdiga bilder eller anlita en illustratör? Skräddarsydda bilder kan ge bättre intryck, men kostar givetvis mer.

Tips för manuset

Manuset bör du skriva innan du ritar några scener eller tar fram bilder, men kan och bör självklart i slutändan innehålla idéer och kommentarer som föreslår en bild/scen som skulle kunna passa till varje stycke.

Eftersträva att skapa ett stycke för varje scen/idé du förmedlar. Stycket ska alltså kunna motsvara en hel scen/bild eller introduktionen av en ny artefakt/person i scenen.

En berättarröst använder cirka 120 ord per minut; alltså ska du när manuset är klart ha cirka 480 ord för 4 minuter film. Att hålla sig kort är den största utmaningen. Bäst är att skriva manuset först utan begränsning, och sedan skära, skära skära i innehållet. Det är viktigt att komma ihåg att bilderna i filmen hjälper till att förmedla och förstärka budskapet avsevärt, vilket minskar behovet av långa förklaringar.

Prova självklart också att läsa manuset och klocka hur långt tid det tar att läsa upp, med pauser för scenväxlingar.

Proffstips: Om du kan få in en gnutta humor i ditt manus så är det nästan alltid eftersträvansvärt.

Undvik detaljer i animationer och teckningar

Det är lätt att snabbt bli för detaljerad när man vill förmedla sitt budskap i bilder. Saken är den att ju mer detaljer du lägger till, desto mer information lägger du också in i bilden. En ökad mängd information innebär att det kommer kräva mer energi av betraktaren att tolka och förstå, samt att det finns en ökad risk för friktion, att den som tittar inte förstår eller hakar upp sig på en oväsentlig detalj.

informationstathet-hus

Denna princip sträcker sig även till ansikten på tecknade figurer. Genom att inte rita detaljerade ansiktsuttryck så behöver inte hjärnan ägna energi åt att tolka dessa känslor utan kan fokusera på budskapet. Det är viktigt att inse att det visuella ska stärka det som sägs i manuset, inte leva sitt eget liv.

Hur lång tid tar det?

Beroende på krav på kvalitet, förkunskaper hos den som sammanställer filmen och hur färdigt manuset är innan man sätter igång kan skapandet av en förklaringsvideo på ett par minuter ta allt mellan 4 dagar och 4 veckor. Tidsåtgången kommer hänga på hur bra manuset är och kostnaden kommer öka med investeringar i bildmaterial, berättarröst och bakgrundsmusik.

Här kan du se exempel på en film jag gjort för ett av mina projekt, om en plattform för internetbaserad stöd och behandling. Det här är en av mina första filmer gjorda i PowToon och jag bryter direkt mot en grundläggande konvention och går över 4 minuter i längd. Det är jag själv som skrivit manus, jag är berättarröst, jag har ritat bilderna och även klippt ihop filmen. Självklart går allt snabbare med de förutsättningarna. Däremot fick det bli en iteration där jag gjorde om filmen med några nya illustrationer baserat på återkoppling jag fick.

Jag uppskattar att den här filmen tog sex dagar i effektiv arbetstid, men utspritt över tre veckor.

Därför är förklaringsfilmer effektiva

Nästan 50 procent av din hjärna används för att processa visuell information och vi kan uppfatta en visuell scen på en tiondels sekund. Det krävs alltså mindre tid och energi för att förstå visuella budskap om vi jämför med skriftliga och muntliga. Genom att använda visuell information i kombination med andra kommunikationsformer för att förtydliga budskap ökar vi förståelsen markant, samt minskar motståndet till att ta del av informationen.

Förklaringsvideo har dessutom egenskapen att människor kan spela upp filmerna flera gånger, och att man ger dem sin odelade uppmärksamhet när man tittar på dem. Det är förutsägbart hur mycket tid det kommer ta att titta på filmen och video skapar också till sin natur engagemang och intresse.

Lägg därtill att vi har en hel generation av ungdomar som lär sig nya saker via YouTube och ser det som det naturliga sättet att ta del av ny kunskap. Bemästrar du förmågan att förklara via film har du ett rejält försprång.

Verktyg för att skapa förklarande kortfilmer

 • Adobe Voice – även om jag sällan gör slutprodukten i Adobe Voice är det en enormt kraftfull app (för iPad) som låter dig göra en i högsta grad delningsbar kortfilm på oerhört kort tid. Appen har flera teman som du kan välja bland och möjlighet att söka fram bilder som du kan använda dig av. Jag använder det för att testa inläsning av manus och längd på filmen.
 • Biteable – Färdiga mallar för att pussla ihop en film.
 • Powtoon – Ett online-verktyg dedikerat för att skapa förklaringsfilmer. Det är detta jag jobbar mest i.
 • Keynote – motsvarigheten till PowerPoint på Mac låter dig faktiskt göra fantastiska presentationer och behöver du skapa något snabbt och känner dig bekväm med Keynote kan det utgöra ett klockrent produktionsverktyg.
 • Audacity – ett gratis program för att redigera ljud alla bör ha på sin dator. Jag använder det ofta för att spela in ljudspåret.
 • ScreenFlow – när jag gör skärminspelningar eller spelar in en Keynote-film använder jag ofta ScreenFlow för att lägga på ljud eller grafiska element. Motsvarigheten till Windows är Camtasia.
 • Viddyoze – nytt verktyg som jag ännu inte testat.

Fler användbara länkar

Ge inte upp!

Dina första filmer kommer inte vara perfekta men som alltid gäller det att lära sig av det man gör och tillämpa de lärdomarna i nästa version. En kul egenskap med förklaringsfilmer är att de inte alltid behöver vara i toppklass och ofta är mer minnesvärda just för att de inte är alltför finputsade.

Våga göra fel så lovar jag att du snart kommer upptäcka och lära dig den enorma slagkraften i förklaringsvideo. Börja ditt möte med en förklaringsvideo så har ni direkt en plattform och gemensamt utgångsläge för vidare diskussioner. Det skapar fokus och det sparar tid.


Kommentera