Anlita Per Axbom som talare inom UX och webbdesign

Anlita Per Axbom som talare inom UX och webbdesign

En sida för dig som anlitar mig som talare.

Skäl att välja @axbom:

  • Erfaren. (första datorn 1992, bloggat sedan 1996, mer än 40 organisationer och tusentals människor hjälpta)
  • Motiverad av att göra intryck och verkligen hjälpa människor få nya insikter
  • Personligt angreppssätt för visuellt och multimedialt stöd (se nedan) — och jag älskar sketchnotes!
  • Älskar att utmana accepterade “sanningar”

Biografi – lång

Per Axbom hjälper dig illustrera problem och lösningar med ett visuellt språk för att skapa insikt och konsensus. Genom interaktionsdesign, prototyper och illustrationer säkerställer han att användarna av dina tjänster upplever att de är obehindrade och behärskar lösningen på sina villkor. Idag verksam som frilansare i Stockholm har Per arbetat som konsult för mer än 40 organisationer de senaste 16 åren, såväl startups som ledande internationella företag.

Biografi – medel

Per Axbom skapar interaktionsdesign, prototyper och illustrationer för att driva projekt framåt mot tydliga användarcentrerade lösningar. Verksam som frilansare med webben som lekplats sedan 1996.

Biografi – kort

Per Axbom skapar interaktionsdesign, prototyper och illustrationer för att driva projekt framåt mot tydliga användarcentrerade lösningar. — “Jag ger användare superkrafter.”

Ett urval filmer där jag presenterar, kritiserar och lär ut

Exempel på varianter av presentationsmaterial: http://www.slideshare.net/axbom

Foton

En av de första frågorna jag brukar få: “Har du ett foto på dig själv?” Ja, jag har flera, och i det format du söker.

Passfoto:

Fyrkantig:

Eller välj och vraka bland bilder här om du vill göra något mer galet.

Exempel på beskrivningar av presentationer

AceAwe — ett verktyg för användarcentrerad design

Ett enkelt strategiskt verktyg för att artikulera, planera och nå konsensus runt UX-relaterade frågor genom hela kundupplevelsen. Jag har använt AceAwe  i flera år i kundprojekt och den har visat sig framgångsrik som en vägvisare och stöd för att identifiera svagheter och prioritera arbete. Jag demonstrerar hur modellen kan hjälpa ditt dagliga arbete och hjälper dig visualisera vikten av UX i alla faser av en produkts livscykel.

Eliminera design — fokusera på smärtan

Det alltför vanliga angreppssättet att hoppa rakt in i att skapa trådskisser gör att vi sviker användaren och tar fokus från att lösa verkliga användarproblem. Skärmen ska inte pekas ut som den primära kanalen för människo-centrerad design, och det är ditt ansvar som UX-ambassadör att säkerställa att så inte blir fallet. Jag belyser fördelarna med att tona ner gränssnittsdesign och visar hur vi  kan, och måste, skifta vårt tänkande från att lösa riktiga problem med minsta möjliga friktion och smärta.


Kommentera