Inkluderande samtal på Clubhouse – och online generellt

Inkluderande samtal på Clubhouse – och online generellt

Det här inlägget innehåller mina egna tips och tips jag fått från andra när det gäller att bedriva inkluderande samtal på Clubhouse. Jag uppdaterar sidan efter hand då jag modererar rummet Tips för inkluderande samtal.

Rummets syfte

Ett litet manus för att beskriva rummet vid uppstart och vid "nollställning".

 • I Clubhouse-rummet Tips för inkluderande samtal delar jag med mig av mina egna erfarenheter och tips, samt bjuder in alla som vill att ställa frågor och dela med sig av egna erfarenheter. Jag som startade rummet heter Per Axbom och har arbetat med tillgänglighet för digitala medier i mer än 20 år.
 • Rummet välkomnar alla att delta. Räck upp handen om du vill bli uppbjuden på scen för att kunna ställa en fråga eller dela information. Det är den lilla hand-symbolen längst ner till höger på skärmen. När du kommer upp på den så kallade scenen (ytan högst upp i appen) så byts hand-ikonen mot en mikrofon som du kan använda för att slå av och på din mikrofon... det som vi alla lärt oss under 2020 att kalla för "mjuta".
 • Man behöver inte vara orolig för att man har bakgrundsljud (barn, husdjur) eller annat som man tänker stör. Vi kan ofta inte kontrollera vår miljö och det ska inte behöva stoppa någon från att bidra. Och alla frågor är bra, för det är din fråga och din undran. Vill man bara lyssna så är man jättevälkommen att  göra det också, och du får självklart komma och gå som du vill, det är ingen som kommer ta illa upp.
 • Första gången du blir inbjuden att prata, säg gärna också några korta ord om dig själv  Alla i rummet kan tänka på att man också kan klicka på en persons bild för att gå in och läsa deras profil. Man lämnar då inte rummet utan man är kvar i rummet till dess att man aktivt lämnar det, eller tappar sin uppkoppling. Om man navigerar runt i appen under tiden man lyssnar hittar man alltid tillbaka till rummet längst ner på skärmen.
 • Som sagt, räck upp handen när ni vill så ska jag försöka fördela ordet så gott jag kan. Jag börjar med att dela med mig av några egna erfarenheter.
 • Tänk på att gärna lämna plats till andra när du har pratat klart på scenen och inte längre deltar aktivt. Det är lättare att våga ta plats när man ser att det  finns mer plats. Klicka på dig själv och välj "Return to audience". Du kan alltid räcka upp handen igen.
 • Min tanke är att rummet håller öppet i ungefär en timme.

Endast iPhone / endast inbjudan

 • Det är bra att vara medveten om att Clubhouse i grunden fortfarande är en exkluderande plattform. Den är inte öppen för vem som helst och just nu handlar det om vem som känner vem och köpkraften samt viljan att äga en iPhone.
 • Plattformen är inte inkluderande, men samtalen i sig kan anstränga  sig för att inkludera.
 • I senaste uppdateringen har man dock lagt ett stort fokus på att appen ska fungera bra med funktionen VoiceOver på iPhone, vilket är positivt.

Observera att plattformen fortfarande säger sig vara i beta-version, vilket gör att man kan förvänta sig vissa "svagheter", men att den också har funnits i beta-version sedan mars 2020.

GDPR / Integritet

 • Clubhouse har flera direkt farliga designlösningar där den mest omtalade just nu är kravet på att dela sin adressbok. Nej, man behöver inte  dela sin adressbok men påminnelsen dyker upp om och om igen, och det är lätt att klicka fel - speciellt om man har svårt att klicka rätt och/eller svårt att förstå frågan.
 • Clubhouse följer inte idag EU-lagar varför man bör vara uppmärksam på problemen med att representera ett företag eller organisation som lyder under lagar som är till för att skydda EU-medborgares uppgifter.

Se även min film (på engelska) där jag visar hur man kan dela en tom adressbok temporärt för att kunna bjuda in (jag har tyvärr inte textat den ännu).

Tillgänglighet

 • Var lyhörd inför att du kan ha personer  med hörsel-, syn- och talsvårigheter. Tydligheten kring vem som pratar och när man pratat klart blir då extra viktigt, men är alltid värdefullt. När du pratar börja med "Det här är namn" och när du känner att du är färdig, avsluta med "Jag har pratat klart" eller "Jag är klar".
 • Den tydligheten hjälper alla: många lyssnar utan att se skärmen och man kan ha svårt att skilja på röster. Om man till exempel stammar ska man kunna känna sig trygg med att man får prata till punkt utan att bli avbruten. Om man inte stammar kan man känna sig trygg med att inte avbryta den med talsvårigheter  i onödan.
 • En del människor har ett språk som kan vara svårt att förstå av många olika anledningar. Bekräfta det, ta hjälp av andra och erbjud annars att skicka in en åsikt/fråga på annat sätt, till exempel via e-post.
 • För extra tydlighet, berätta var på scenen du är när du får ordet, till exempel, "sist på rad 2". Det hjälper människor med synnedsättningar att hitta dig, och även andra som har svårt att se ringen runt den som pratar.
 • Lämpligt är att till exempel bestämma max 9 eller 12 personer på scen, vilket är antalet som får plats att se på samma gång på de flesta telefonner.
 • Använd inte profilbild för kommunikation utan att också kommunicera innehållet på annat sätt. Profilbilden är inte tillgänglig om man har synnedsättningar.

Tydlighet kring rummet

 • Nollställ rummet regelbundet. Många kallar detta för att "resetta" rummet. Eftersom det ofta är så på Clubhouse att många kommer och går är det lämpligt att upprepa syftet med rummet med viss regelbundenhet. Du känner efter själv men ungefär varje kvart kan vara lämpligt.
 • Om man kan ha en webbsida kopplad till rummet med tips/sammanfattningar och dylikt så hjälper man många att komma ihåg och möjlighet att dela information med de människor som inte Clubhouse!
 • Ge alla på scen tillfälle att presentera sig.
 • Det kan i vissa fall finnas en poäng att begränsa antalet personer på scenen, så att någon måste lämna för att nya ska få plats.

Tillåtande atmosfär

 • Om man har ett publikt rum, bekräfta gärna att det är okej att bara lyssna, och att det är okej att komma och gå som man vill.
 • Hjälp till att förklara att det är okej att ta till orda när man vill säga något även om man har bakgrundsljud från familj/annat. Men påminn också om att man kan "mjuta" direkt när man talat klart.
 • Tonen på rösterna. Man hör direkt om det är "med kärlek" eller "för att bevisa något". Många rum kan vara väldigt energi-krävande.
 • Starta gärna rum med fler moderatorer så att det finns mångfald på scenen, och till exempel inte bara män. Mer mångfald gör det lättare för fler att våga delta när de känner sig representerade.

Välkomna de du bjuder in

 • Om du bjuder in någon till ett rum som sedan ansluter, bekräfta deras närvaro direkt, och låt dem inom kort presentera sig själva om de vill.

Skratt och applåder

 • Några har börjat använda mikrofonsymbolen som indikation på att man applåderar. Det är inte inkluderande eftersom det är många som inte ser och inte uppfattar. De som är utanför scenen kan inte heller göra det.
 • Det kan vara på sin plats att slå på sin mikrofon för att applådera/skratta, men det gör man bäst genom att känna av rummet. Ibland kan det kännas jobbigt med tystnad, men det finns inga enkla svar.

Trygghet

 • Trygghet är A och O och det är bra att fråga om återkoppling så ofta man kan.
 • Fokusera på lyfta fram möjligheter, inte peka ut svagheter.
 • En av de saker som jag tycker är spännande med Clubhouse är just att plattformen skiljer sig från andra sociala medier på några viktiga punkter: det går inte att skärmdumpa en konversation, man kan svara direkt om någon tycker något är otydligt och det finns ingen inbox för textmeddelanden. Det här innebär bland annat att det är svårare att skapa virala fenomen, svårare att förvanska någons ord och svårare att sprida en sådan förvanskning. Man behöver inte heller oroa sig för ytterligare en inkorg med potentiellt skadliga meddelanden.
 • Ingen kamera innebär mindre krav på att "känna sig förberedd".

Trakasserier

 • Man måste trots allt vara beredd på att trakasserier och kränkande tilltal kan förekomma. Man kan då anmäla och hjälpa andra att anmäla. Det finns både en funktion för att rapportera en incident och en funktion för att blockera. Några kommer ha svårt för det, varför jag gillar att ha min e-postadress i namnet på rummet. Man kan då alltid höra av sig direkt till någon som är ansvarig för rummet och på så sätt göra sig hörd.
 • Många känner sig osäkra på att anmäla eftersom de inte vet vilken process de startar, något i sig som kan vara energikrävande och göra att man undviker att påpeka missförhållanden.

Nya på Clubhouse

 • Många är nya på Clubhouse. Ha tålamod, vägled och hjälp till så mycket du kan.

Avsluta

 • Jag upplevde det som svårast känslomässigt att avsluta rummet. Eftersom det är många nya som kommer in och även räcker upp handen känns det som att man nästan stänger dörren i ansiktet på dem. Det kan vara en idé att skriva i rubriken hur länge samtalet förväntas pågå.
 • Man kan också förbereda ett avslut genom att 10 minuter innan stänga av möjligheten att räcka upp handen.

Allt beror på

 • Alla regler kommer inte gälla för alla rum. Ibland är man bara ett kompisgäng eller en arbetsgrupp som hänger. Ibland har man specialregler för att man kör en tävling, och så vidare.

Berätta gärna i kommentarsfältet vad du tänker på när du läser det här, och om du har ytterligare tips att dela med dig av.


Kommentera