Ange mjukt binde­streck med osyn­ligt tecken

Ange mjukt binde­streck med osyn­ligt tecken

Jag har tidigare skrivit om avstavning med mjukt binde­streck på webben. Då handlade det om användning av tecken­kom­bi­na­tion­en ­ i HTML. Det funkar förstås bara om du har för­måga att påverka HTML-koden. En räddning finns: du kan ange av­stavning för ett ord på ett helt osynligt sätt.

SHY är en vanlig för­kortning för soft hyphen som är ett giltigt tecken i Unicode, en bransch­standard för skriv­tecken. Ut­ma­ning­en är att teck­net betyder att ett ord ska avstavas med binde­streck där tecknet återfinns, men bara om det av utrym­messkäl behövs. I de allra flesta fall är alltså ett mjukt binde­streck helt osynligt. Hur ska du skriva ett osynligt tecken?

Tack och lov för ”copy-paste”, alltså klipp-och-klistra. Efter­som tecknet trots sitt svår­fångade utseende faktiskt finns kan du kopiera det. Och när du kopierat det kan du klistra in det där du vill att ett ord ska kunna av­stavas.

Kopiera något osynligt? Ja, varsågod. Genom att trycka på knappen här nedan kopierar du ett mjukt binde­streck. Du kan sedan klistra in tecknet i ett ord på alla ställen där du vill att det ska kunna av­stavas. När ut­rym­met sedan kräver kom­mer ordet att av­stavas precis där du vill. Nästan magiskt. 😊

Kopiera mjukt binde­­streck / soft hyphen


Kommentarer

2023-01-03 Chris Jangelöv

Praktiskt. Tack.
Ett annan liknande tecken är tankestreck. Vore smidigt med en knapp ;-)
God fortsättning!

2023-01-08 Per Axbom

Tankstreck borde gå att skriva på din dator och telefon. Det kallas även för en-dash. Här kan du läsa om olika sätt att skriva det på datorn. Men självklart, här får du även en knapp, håll till godo:


Kommentera