Koll på tillgänglighet: 6. Tillräckligt med tid

OBS! Nu är allt innehåll i artikelserien Koll på tillgänglighet uppdaterat och samlat i en gratis publikation på digitill.se.

Vi har alla varit med om det. Vi skriver in något på en webbsida, det tar lite extra tid för att det är krångligt eller för att du blir avbruten, och när du klickar på skicka så händer det: du har blivit utloggad på grund av inaktivitet. Allt du skrev var borta.

Det här inlägget är en del i en serie poster om tillgänglighet.

wcag-spara-tid

Riktlinje nummer 6 i WCAG (enligt min förenklade numrering) handlar om att ge användaren tid på sig att läsa och använda innehåll. Och om du till exempel har en tidsgräns så måste du i god tid innan den löper ut uppmärksamma användaren om att tiden snart löper ut och i bästa fall ge möjlighet att förlänga tiden.

Kontrollera alla tidsgränser

Regeln, inom ramen för WCAG:s nivå A, innebär att för varje aktivitet där det finns någon form av tidsgräns så ska webbplatsen alltid tillgodose en av dessa kriterier:

  • Avstängning: det ska gå att stänga av tidsgränsen
  • Justering: användaren kan justera tidsgränsen innan hon stöter på den, med möjlighet att förlänga till minst tio gånger längre än utgångsvärdet
  • Förlängning: Användaren varnas innan tiden går ut och har 20 sekunder på sig att förlänga tiden med en enkel interaktion, exempelvis genom att trycka på en specifik knapp på tangentbordet.

Tillåtna undantag för denna regel är:

  • Realtid: Om tidsgränsen är på plats på grund av något som sker i realtid, exempelvis en auktion, och det inte finns något alternativ till tidsgränsen
  • Väsentlig: Tidsgränsen är nödvändig och att förlänga den skulle göra aktiviteten ogiltig, exempelvis vid ett prov.
  • 20 timmar: Om tidsgränsen är längre än 20 timmar.

Kontrollera föränderlig information

Inom nivå A så tas också hänsyn till information som när sidan laddas rör på sig, blinkar eller uppdateras automatiskt i mer än fem sekunder. För att alla besökare oavsett funktionsnedsättning ska få skälig tid på sig gäller att:

  • Det ska gå att pausa, stoppa eller gömma innehållet; så länge inte rörelserna och blinkandet är nödvändiga delar för att förmedla information.

En hjälp för alla

Det här är återigen en regel som visar hur ett efterlevande av tillgänglighetsprinciper ger fördelar för alla användare, oavsett om det finns tydliga funktionsnedsättningar eller inte.

Vi är alla hjälpta av att känna att vi har kontroll över den information som visas, och ska inte i onödan behöva lida av tidsgränser och rörlig infomration på ett sätt som skapar förvirring, gör att vi går miste om information eller förlorar data.

Ytterligare regler

För riklinje nummer 6 finns endast nivå A och AAA. För att ta sig till nivå AAA gäller även ett uppfyllande av dessa kriterier:

  • Rätt tajming är inte en nödvändig del av aktiviteten som presenteras av innehållet (utom för realtidshändelser).
  • Användaren blir inte avbruten, eller kan senarelägga avbrott, såvida dessa inte är en del av en nödsituation.
  • Åter-autentisering. Om en autentiserad session går ut så kan användaren fortsätta aktiviteten utan dataförlust när hon autentiseras igen.

Rent praktiskt: varna, lyssna och spara

Jag ser väldigt få lösningar där jag varnas innan utloggning, men det är ett grundkrav för tillgänglighet. Se till att göra det. Och om i samma andetag som varnar för tidsgränser så måste man lyssna efter om användaren vill förlänga den givna tidsgränsen.

Till slut vill jag slå ett slag för att spara data automatiskt åt användaren. Gmail var ju en pionjär inom detta men alltför få har följt efter. Spara min information regelbundet utan att jag skickar formuläret (självklart med användarens goda minne); säkerställ att jag inte förlorar data vid förlorad uppkoppling, om jag råkar navigera från sidan eller om en tidsgräns löper ut.

Rent tekniskt: ARIA och ljud

Att varna på webben handlar ju om att visa information ur sitt sammanhang. Det gäller att visa information (exempelvis i ett popup-fönster) men också uppmärksamma om att det finns viktig information i ett nytt fönster (för de som inte kan se det).

För detta ändamål är det viktigt att läsa på om WAI-ARIA  som ger stöd för att göra interaktiva applikationer mer tillgängliga, bland annat genom att göra det möjligt att definiera områden i sidan som får fokus under vissa omständigheter.

Förstås så har WAI-ARIA inte det breda stöd i alla webbläsare som vi alltid drömmer om, varför jag ändå skulle rekommendera att se till att använda JavaScript att spela upp ett ljud som också ger relevant information till användaren.

Så länge du är medveten om behoven så lite jag på att du är kreativ när det gäller att tillgodose dessa. Det viktiga är att ta behoven på allvar.


Kommentera