Innehåll först med innehållsprototyper

Innehåll först med innehållsprototyper

Min presentation på Webbdagarna i Göteborg 2016 där jag visar hur långt man kan komma genom att tillsammans med alla intressenter arbeta enbart med text som designmaterial. Det räcker oftast med text för att på ett tydligt sätt bibehålla fokus på det som skapar nytta för användare och värde för verksamheten.

När vi börjar vår designprocess med skisser och strukturer skapar vi system där det kan visa sig komplext, och kostsamt, att i efterhand försöka forcera in innehållet. När vi i stället börjar vår design med innehållet är fokus på att skapa verkliga konversationer med våra användare, som sedan kan göras tydligare med struktur.

Jag visar hur du redan idag kan använda innehållsprototyper för snabb, kollaborativ design. Vi måste tillåta oss att experimentera med innehåll precis som vi experimenterar med visuell design. Dessutom, när innehållet är på riktigt kommer resten av din design mycket, mycket lättare falla på plats.


Kommentera