AceAwe - en upplevelsemodell för framgång i digitala äventyr

AceAwe - en upplevelsemodell för framgång i digitala äventyr

En e-bok baserad på en rad artiklar om min upplevelsemodell AceAwe. Jag beskriver en process för att angripa användarcentrerad design på ett holistiskt och strukturerat sätt. Och som verkligen hjälper de människor du vill nå.

Den här boken finns också på engelska.

Ur förordet:

Många av dessa nya teorier och insikter kullkastar tidigare premisser för hur organisationer bör se på sina kunder, anställda och intressenter. Borta är synen på människan som en rationell, varelse som tar initierade beslut baserade på logiska resonemang utifrån ett heltäckande beslutsunderlag.

Välkomna i stället synen på nya människan, som är lite som människor är mest, litar på sin intuition när hon inte orkar läsa, tar sämre beslut när han är sur och vill handla av dig för att du är trevlig och också gillar katter.

AceAwe-mallen

En arbetsmall för dig som vill använda dig av modellen i dina egna projekt.


Kommentera