Yammer på svenska företag - tidiga slutsatser

Yammer-undersökning

Den senaste tiden har jag fått mycket frågor om Yammer, ett online-verktyg för företagskommunikation. Jag beslutade mig för att ta reda på mer om hur Yammer-användningen i Sverige ser ut, vilket resulterade i att jag byggde en enkät i Wufoo, skickade ut länken i mina nätverk och häpnade över alla företag som snabbt engagerade sig. Nio dagar senare drar jag hastiga slutsatser. Tack alla som svarar!

Vad är Yammer?

Yammer beskrivs bäst  på deras webbplats men i korta ordalag är det ett kommunikationsverktyg som tillåter

 • mikrobloggande inom företag (konversationer och informationsdelning i realtid)
 • delning av gemensamma filer och dokument
 • telefonkatalog för personalen med profilbilder och persondata
 • skapande av privata och publika intressegrupper inom företaget
 • ett sökbart arkiv (inklusive taggning) med allt som “sägs” i nätverket
 • integration med din e-post
 • åtkomst från datorn, mobilen och även uppdateringar via instant messaging

Jag valde specifikt Yammer för undersökningen eftersom det är det nätverk jag själv använder mest flitigt. Jag ville också att företagens svar skulle vara jämförbara, vilket blir klurigt om man lyfter in snarlika verktyg som ändå skiljer i form och funktionalitet. För transparensens skull nämner jag gärna några Yammer-alternativ:, Cubetree, MangoApps, Present.ly, Socialtext, Socialcast och Twingr.

Jag är dock av uppfattningen att Yammer har fått spinn i Sverige och är nätverket på allas läppar.

Omnämnande av Yammer på svenska bloggar ökar
Trendgraf för ordet Yammer på bloggar i Sverige

Så används Yammer

Jag har beslutat att låta undersökningen ligga uppe i 1-2 månader så den går fortfarande svara på. Det ökar chanserna att få in svar från fler företag samtidigt som det är en begränsad period som ändå gör resultatet relevant.

Resultat från enkät om Yammer
Resultat från enkät om Yammer

Av de svar som kommit in från cirka 30 företag hittills vågar jag dock dra några tidiga slutsatser.

 • Yammer verkar vara som populärast i arbetsgrupper på upp till 50 personer (över 75% av de svarande).
 • Företagsledningen är ofta medveten om användningen av Yammer men nätverket används inte uttryckligen för att sprida informationen från ledningen.
 • Det i särklass vanligaste användningsområdet är att dela information mellan kollegor.
 • En överlägsen majoritet anser att Yammer ökar kunskapen om individers kompetens.
 • Få använder funktionalitet för att söka i historiken. Informationen är “här-och-nu”.
 • Man är generellt inte oroad över säkerheten på Yammer(!)
 • Det råder väldigt delade meningar om huruvida Yammer sparar pengar eller inte. Förmodligen har få företag något sätt att mäta detta.

Yammer ett självklart verktyg för internkommunikation(?)

Jag tror att Yammer (eller någon snarlik konkurrent som dyker upp med lite öppnare gränssnitt för tredjepartslösningar) kan vara lika revolutionerande för intranät som WordPress har varit för publik webbpublicering.

Men innan vi drar för stora växlar på mina hastiga slutsatser så ser jag gärna att fler svarar på enkäten och att fler så småningom också ska få tillfälle att analysera datat på korsan och tvärsan.

Vägrar du Yammer och tycker det är en befängd företeelse? Hör av dig i kommentarerna!

Fortsättning följer.

Ett urval av företagen som svarat till dags dato


Kommentera