Web 2.0 - Filmen

Om du är kommunikationsvetare och/eller kulturantropolog och är bekant med idéerna bakom Web 2.0 kommer du förmodligen tycka att den här filmen, utlagd på YouTube, är ett pedagogiskt snilledrag. Geniet i det här fallet heter Michael Wesch och är professorsassistent i kulturantropologi på Kansas State University.

Hittades via The Shifted Librarian.


Få Pers nyhetsbrev

Utkanten av digital etik är ett månatligt nyhetsbrev som belyser exempel på skadlig teknik och lär digitala kreatörer hur man bygger för universellt välmående.

Ange e-postadress

Delar av kommentarsfunktionen är på engelska i väntan på att funktionen blir möjlig att översätta i verktyget som används.