Web 2.0 - Filmen

Om du är kommunikationsvetare och/eller kulturantropolog och är bekant med idéerna bakom Web 2.0 kommer du förmodligen tycka att den här filmen, utlagd på YouTube, är ett pedagogiskt snilledrag. Geniet i det här fallet heter Michael Wesch och är professorsassistent i kulturantropologi på Kansas State University.

Hittades via The Shifted Librarian.


Få Pers nyhetsbrev

Per Axboms nyhetsbrev om digital etik och omtänksam design hjälper dig hålla dig uppdaterad om mänskliga rättigheter i tech-branschen. Du får utvalda inlägg i din inbox 2-3 gånger per månad.

Ange e-postadress

Kommentera