Visuellt språk med Dave Gray

En av mina stora inspirationskällor är en man vid namn Dave Gray, medförfattare till boken Gamestorming: A Playbook for Innovators, Rulebreakers, and Changemakers. Boken i sig är fylld med mallar, idéer och verktyg för att samla information, förstå den och lättare komma vidare i sitt arbete. Min populära föreläsning på Sweden Social Web Camp 2011 hämtade många tankar från boken.

Det jag beundrar mest hos Dave Gray är hur väl han bemästrar visuellt språk, och hur duktig han är på att dela med sig av den kunskapen. Visuellt språk växer i världen allt efter som all världens information blir mer lättillgänglig och vi måste bearbeta mängder av nya data och intryck.

De senaste två åren, genom att arbeta visuellt, har jag bland annat drastiskt förbättrat hur snabbt jag kan få människor att förstå problembilder, komma överens om  lösningar samt komma igång med att arbeta med rätt saker. Det eliminerar frustration och skapar effektivitet. Dessutom blir det mycket roligare!

Exempel på hur jag använder visualiseringar

Världen har blivit för komplex för att förlita sig enbart på linjära språk.

Visuellt språk är kraftfullt för att det är icke-linjärt. När vi har mycket information så är det inte alltid så enkelt som att förklara det i en följd: 1,2,3. Dessutom lider ord av språkliga egenheter och olika konnotationer. Bilder hjälper oss att lättare förstå varandra och lättare se mönster.

Det visuella språket är ett komplement till vårt vanliga språk. Dave nämner flygplatser som ett väldigt bra exempel där man implementerar visuellt språk – du kan ofta ta dig runt utan att behöva kunna det lokala språket. Bilder aktiverar och använder dessutom fler områden i hjärnan som hjälper dig att snabbare tolka informationen.

Brist på visuellt språk i skolan

Som många av mina inspiratörer har påpekat: skolan bryter långsamt men säkert ner vår förmåga och vårt eget självförtroende för att kommunicera visuellt. Ju högre upp i klasserna vi kommer desto färre elever använder teckningar som kommunikation.

I skolan lär vi ut fonetiskt språk och symboliska språk (matematik) men vi  lär inte ut visuellt språk som ett oerhört viktigt kommuniikationsverktyg för att förklara och navigera genom livets utmaningar. Visuellt språk ger nämligen möjligheter att förstå och angripa fenomen på helt nya sätt och leder till visuellt tänkande som förmåga; en förmåga som hjälper oss att förstå och hantera komplex information.

I väntan på att jag själv delar med mig av hur jar arbetar visuellt i filmformat så tycker jag att du ska följa Daves blogg och suga åt dig allt du  kan. Du märker själv hur roligt och bra det blir när Dave ritar samtidigt som han förklarar visuellt språk.

Förra året intervjuade vi Dave Gray i UX Podcast efter att han höll en workshop på UXLx runt gamestorming. Han är lika ödmjuk, trevlig och pedagogisk i det personliga mötet som jag förväntade mig. Han tänker ju visuellt.

Per Axbom med boken Gamestorming
Jodå, det är boken Gamestorming du ser i förgrunden!

Kommentera