Vanliga användbarhetsproblem

 1. Användarna förstår inte menyn/navigationen

  Menyn är utformad på ett sätt som gör det svårt för användarna att förstå vad som ligger bakom varje menyval/rubrik, var de befinner sig i strukturen och hur de hittar tillbaka till tidigare vyer.

  Lösning: Expertgranskning, användartester, card sorting, m.m. beroende på vad vi redan vet om användarna. Intervjuer (ska helst ske tidigt) med användarna kan ge information om hur de agerar och vad de förväntar sig. Man får också inblick i ordval. Eftersom navigeringen i stor utsträckning speglar strukturen i sajten kan det innebära en omstrukturering.

 2. Användarna förstår inte texterna

  Texterna är inte anpassade för målgruppen avseende språknivå, terminologi, längd, rubriksättning och styckesindelning.

  Lösning: Riktlinjer för texter (skriva för webben), avgör om de är relevanta för er målgrupp. Målgruppsanalys. Kartlägg målgruppen och dra slutsatser om förkunskaper och förväntningar på innehållet utifrån vad de uppskattar. Umgås med och intervjua personer i deras vardag. Lyssna och agera på
  återkoppling från användarna.

 3. För mycket information / grafik / bilder / länkar

  Sajten är belamrad med innehåll som inte tjänar syftet med sajten. Överflödet av innehåll gör det i stället svårare och långsammare att nå och förstå kärnan i sajten. Använd grafik för att dra uppmärksamhet till viktigt innehåll.

  Lösning: Innehållsinventering baserat på loggfiler
  och användarundersökningar. Skala bort det som är överflödigt och formge på ett sätt som tillåter att användarna rör sig snabbt genom sajten. Utgå från syftet med sajten – vad ska besökarna uppnå med sitt besök?

 4. Sajten har låg tillgänglighet/handikappanpassning.

  Sajten tar inte hänsyn till personer med nedsatt syn/hörsel/rörlighet eller kognitiva handikapp. Personer med vissa webbläsare/OS utesluts också och vissa användare ser alltså inte sajten på det sätt som det är tänkt att den skall ses.

  Lösning: Gå igenom egenskaper som behöver anpassas, en efter en. Utgå från WAI och utforma enligt standarder för tillgänglighet. En webbplats med hög tillgänglighet kan få ökad trafik och tillmötesgår en rad olika webbläsarteknologier. För en publik webbplats finns det sällan anledning att ignorera tillgänglighet.

 5. oförmåga att snabbt lokalisera information på en webbplats
  • användarna förstår sig inte på navigationslösningen
  • terminologin stämmer inte med hur användarna tänker
  • sajtens struktur hjälper inte användarna
  • ingen lättillgänglig sökfunktion
  • dålig design / dåligt utnyttjande av skärmytan
  • trasiga länkar
  • informationen ej uppdaterad
 6. vilse eller fast i en webbplats
  • dåligt designad navigering
  • inget som signalerar vad användaren befinner sig i strukturen
  • föräldralösa sidor (inga interna länkar)
  • bakåt-knappen otillgänglig
  • sajten öppnar nya sidor
 7. oförmåga att se sidorna (eller delar av sidor) på ett korrekt sätt
  • sajten följer inte standarder för tillgänglighet (WAI)
  • sajten fungerar dåligt i äldre webbläsare
  • designen tar inte hänsyn till olika skärmupplösningar
  • Sidans kod (HTML, m.m.) följer inte webbstandarder (W3C)
  • förlitar sig på otillgänglig browser-teknologi (javascript, tilläggsprogram som Flash)
  • felaktigt användande av browser-teknologi
 8. sidan svår att skriva ut
  • fast bredd för bred
  • olämpligt användande av bakgrundsfärger/-bilder
  • grafik används som text
 9. långsamma nedladdningstider
  • för mycket användning av grafik/bilder
  • oförmåga att optimera bilder
  • för mycket innehåll på en sida
  • lägger inte stilmallar och javascript i externa filer
 10. man vet för lite om användarna (behov, förkunskaper, åsikter)
  • inga regelbundna användbarhetstester
  • följer inte upp återkoppling från användarna
  • man har inte definierat målgruppen tillräckligt bra

Lösningar: Ett par fräscha ögon kan behövas. När du har arbetat med ett webbprojekt under en längre period kan du allt för väl för att se klart. En person som kommer utifrån kan lättare sätta sig in i betraktarens infallsvinkel eftersom han/hon inte är involverad i de interna politiska striderna.


Kommentera