Valfritt typsnitt på webben

Många webbformgivare uttrycker ett missnöje med att vi på webben måste hålla oss till vissa givna typsnitt för att vara säkra på att sidorna ser ut som vi tänkt. Friheten är begränsad.

men sIFR ställer allt på ända

sIFR är en teknik som låter dig ersätta textelement på skärmen med texter i Flash.

Helt enkelt betyder det att dina rubriker (och citat och så vidare) kan skrivas i valfritt typsnitt, vare sig det är Bodoni, Garamond, Jokerman, Papyrus eller vilken annan font som helst, utan att användaren behöver ha typsnittet installerat på sin dator!

Tekniken fungerar så länge användaren har JavaScript aktiverat och en Flash-spelare installerad, annars skrivs rubrikerna ut som vanligt i HTML.

Och du, behöver jag nämna att det lever upp till gällande krav på tillgänglighet!

Läs mer om tekniken: Introducing sIFR: The Healthy Alternative to Browser Text


Kommentera