Usability-trender hösten 2002

en sammanfattning av konferensen User Interface East åt interakt.nu

Jag reser till USA i dagarna fyra och hör Jared Spool med flera avliva en hel del av Jakob Nielsens gamla sanningar. User Interface East är en matnyttig konferens (dock med onyttig mat) och jag får med mig både intryck och verktyg som är till nytta för mig som strateg och användbarhetskonsult.

Dag 1 : Min kompis marknadsföraren

Det är ofta svårt att övertyga om värdet av att lägga tid på undersökningar kring målgrupper och användare. I stället väljer företag och organisationer att dra slutsatser om sina användare som på intet sätt utgår från empiriska data. Tanken är världsfrånvänd men ack så vanlig.

I marknadsföringsvärlden finns det roller som motsvarar våra, men som inte alls ifrågasätts på samma sätt: “Account Planner” är en av dessa roller. Dels är dessa roller etablerade, dels ifrågasätts de sällan eftersom värdet och nyttan av marknadsföring är en godtagen sanning som förmodligen redan är inskriven i budgeten, utan direkta krav på utförandet.

Poängen är att vi kan dra nytta av att det finns roller inom olika fackområden som motsvarar våra, och kan använda dessa för att ge exempel på vad vi gör och varför det är ändamålsenligt.

Dag 2 : Förnya inte!

Om du ser samma webbplats dag ut och dag in är det inte konstigt om du känner behov av att förnya formen. Men vänta, hur lång tid har det tagit för dina besökare att lära känna navigationen och lätt hitta det de vill ha? Hur ofta vill du be dem lära sig ett nytt sätt att hitta informationen? Även om du är trött på din webbplats kanske dina användare inte ändrar beteende på tio år.

Om du prompt skall göra en förändring, gör det med stöd av empiriska data om användarna (undersök!) och med förvissning om att insatsen betalar sig i längden. Kommunicera förändringarna till dina användare, men även internt inom företaget, och se till att alla förstår varför förändringarna är sker.

Det är lekande lätt att fastna i åsiktskrig om vad som är bra eller dåligt med webben — och att sedan få för sig att arbeta efter dessa åsikter. Den som väljer att inte undersöka vad målgruppen faktiskt är ute efter förlöjligar sig själv i alla högsta grad.

– Webbsidor är som tonårspojkar, menar Jared Spool. Alltför ofta vill de ha något bara för att någon annan har det.

Dag 3 : Bygga en informationsarkitektur

När du ska intervjua en användare för att ta reda på vad denne vill/tänker, hamnar du i dilemmat att det som tänks inte alltid har direkt samband med det som sägs. Peter Merholz och Indi Young från Adaptive Path försöker komma runt detta genom att aldrig fråga användare vad de vill/tänker… istället frågar de hur användarna gör saker. Och de förutsätter aldrig en viss miljö eller ett visst medium, utan frågar rakt ut: “Hur GÖR du när du skall handla en ny kavaj”.

Intervjucitat sammanställs i enkla scheman, och grupperas i kategorier där varje kategori beskriver en uppgift som användarna vill kunna utföra. På så sätt utkristalliserar sig viktiga uppgifter och en prioritetsordning för dessa. Du kan sedan försöka matcha innehåll mot dessa uppgifter, för att se vilket innehåll som måste till för att användarna skall kunna göra allt de vill.

När du ändå intervjuar är det ett ypperligt tillfälle att notera vilka ord som användarna ofta använder sig av. Dels kan dessa ord komma till användning i navigering och dylikt, men även i den metadata som beskriver sidan för många sökmotorer.

Peter och Indi nämner gärna PeopleSoft som referens, och här har du faktiskt en artikel ur kundens perspektiv, som beskriver mycket av det de tog upp:

Rearchitecting Peoplesoft from the Top Down

Dag 4: Ökad livskvalitet

User Interface Engineering (UIE) har en enkel vision: “Öka livskvalitet genom att eliminera frustration som orsakas av teknologi. “.

För att öka vår livskvalitet har UIE tagit fram en hel del forskningsresultat under åren som skall ge underlag för oss användbarhetskonsulter, och framför allt få oss att tänka två gånger till innan vi accepterar en “sanning” om användbarhet. Onekligen får Jakob Nielsen sig en och annan känga i diskussionerna på denna konferens.

UIEs forskning pekar exempelvis på att det är mer användbart att ha många produkter på en sida, där användaren får scrolla i höjdled, än att ha flera sidor med produkter som användaren får klicka sig framåt och bakåt i. Poängen är att användarna tycks få en betydligt bättre översikt över produkterna, det är lätt att jämföra och lätt att upptäcka produkter man inte letat efter. Givetvis finns det gränser för hur lång en sida kan vara, och då handlar det om att ha bra kategorier för dessa “långa” produktsidor.

Sökmotorer är också ett kärt ämne. Ur forskningsresultaten går att härleda att när besökarna använder sökmotorn på en webbplats är det oftast för att de tappat “lukten av information”. Resonemanget känns logiskt: om du via sajtens navigering inte finner det du letar efter, tar du som sista utväg till sökmotorn, i hopp om att den kan sniffa rätt på något långt ner i sajten som är mer relevant. Och går inte det, ja då är det inte mycket hopp kvar om att informationen finns.

Summa summarum blir: Det går inte att ha riktlinjer om användbarhet och nöja dig med att följa dem. Du måste bemöda dig om att undersöka vad besökarna vill kunna göra på din webbplats. Klarar du av att erbjuda något användbart — då kan vi snacka livskvalitet.

Detta är ett kort sammandrag av en informationsspäckad konferens. Läs mer om konferensen på följande sidor – med mer info om respektive dag.


Kommentera