Tsunami varningssystem på en månad

Robert X. Cringely, IT-snubbe med näsan i Silicon Valley, skriver om system som i förväg varnar om Tsunamis, mer kända som Early Waning Systems. Han menar att med den rådata som finns på internet – och redan existerande formler för att tolka det rådatat – skulle det gå att bygga ett eget, webbaserat Early Warning System på en månad. Så det finns egentligen ingen anledning till varför inte varje strand i världen skulle kunna få upp en egen liten tavla med en blinkande varningslampa och nedräknings-timer. Vinkling: regeringar tar för lång tid på sig och spenderar för mycket pengar.

Robert skrev om detta den 30 december. Nu finns bloggen för Open Tsunami Alert System, om hur två utvecklare tagit sig an arbetet med ett öppet varningssystem, OTAS.

Anm 05-01-16: Bloggen har nu flyttat till en wiki-webb med samma namn: Open Tsunami Alert System (OTAS).


Kommentera