IT och naturkatastrofer

Saxat från Slashdot, ursprungligen från rikomatic och CowboyNeal; översatt av mig:

“Tsunamin i december har på ett dramatiskt sätt visat hur mycket SMS, e-post och webben nu är en ofrånkomlig del av krishantering. The Digital Divide Network har organiserat en virtuell konferens om “Hur nya medier och Internet omdanar hjälpinsatser” på onsdag, 12 januari kl 10, EST.

Bland talarna finns Dina Mehta, delgrundare av the Southeast Asia Earthquake and Tsunami Blog. Under timmarna efter tsunamin organiserade hon och en grupp asiatiska bloggare en voluntär-driven portal för nyheter och resurser gällande tsumanin.

Förutom att använda IT för att koordinera hjälpinsatser efter katastrofer så är tidiga varningar ett kritiskt behov. Förhoppningsvis kommer FN:s World Conference on Disaster Reduction i Kobe, Japan senare den här månaden att adressera behovet av en IT-infrastruktur för att säkra att människor får förvarningar innan nästa naturkatastrof slår till.”


Kommentera