Trygghet och sociala medier

För ett år sedan presenterade jag mina spaningar om Trygghet och sociala medier på Tryggare Sveriges årsmöte. I presentationen går jag igenom polisens roll, invånarnas roll och deras nya förmågor och superkrafter. Jag vänder också på frågan “Hur bekämpar vi brott i sociala medier?” till att vara “Hur använder vi sociala medier för att bekämpa brott?”

polis-prata-invanarna

Några av de aspekter jag tar upp:

  • Informera via sociala medier
  • Efterlysningar via sociala medier
  • Tipssystem
  • Lyssna (early warning system)
  • Realtidsinformation om brott till invånarna (kan styras till de som närmast påverkas)
  • Utredningshjälp (dokumentation och analys)

När du ser stora cirklar så representeras polisresurser av en liten röd prick gentemot befolkningen (dessa två är skalenliga), antalet registrerade brott av en svart cirkel (och en större grå cirkel som får symbolisera mörkertalet – de brott som begås men som vi inte känner till). Sedan har vi det lite mindre antalet personer som idag hjälper rättsväsendet  och de som kan tänka sig att hjälpa men inte vet var man ska börja.

Ja, jag läste faktiskt 10 poäng kriminologi, och kom inte så mycket längre än statistiken 😉

Trygghet och sociala medier from Per Axbom

Kommentera