Tre alternativ för kön i ditt webbformulär

Vissa saker läggs till i formulär av ren slentrian. Det var först nu när jag snubblade över ett formulär hos Sveriges Radio som jag insåg hur rätt de gör när det finns tre alternativ för kön. Kön är nämligen inte svart eller vitt och man bör inte vara tvingad att definiera det. Heja SR!

SR - Vill inte definiera kön

SR erbjuder alltså i detta formulär alternativen:

  • Kvinna
  • Man
  • Vill inte definiera

Kommentera