Trafikplanerare älskar din smartphone

Jag är besatt av fenomenet lifelogging, det vill säga våra möjligheter att mäta, logga och dokumentera våra egna aktiviteter dag-för-dag, ibland minut-för-minut. Jag gör det med hjälp av Withings våg som loggar min vikt, Fitbit som loggar mina steg och sömnrytm och även tjänster som Facebook places, Foursquare och Google Latitude som vet var jag har varit, vilket även Instagram vet.

Loggning kan synliggöra problem och förändra beteenden — och som designer ser jag oändliga möjligheter i att människor konstant förser omvärlden med data utan att själva behöva göra någonting, det finns inget formulär, inget tangentbord… allt görs med hjälp av sensorer. Jag ser därmed också mer och mer hur sensorerna i våra telefoner kan ge data som är till nytta för samhällsstyrning, och just nu speciellt trafikplanerare.

Waze är din informatör i trafiken

En app jag använder mig av för att navigera i trafiken är Waze, en kostnadsfri GPS-navigator för smartphones som blir mer användbar ju fler som använder den. Jag har använt Waze i två år och använder den för att hitta rätt, men framför allt för att undvika köer. När Waze har tillräckligt med data från andra trafikanter om att det går ovanligt långsamt på en sträcka som ligger längs min rutt så talar den om det och räknar fram en annan väg (om det finns en snabbare).

waze-navigator

Waze har också implementerat idéer från design-trenden gamification (spelifiering) som gör den rolig att använda. Min äldsta son slår gärna på Waze och säger åt mig när jag har möjlighet att svänga av och samla upp en karamell som ger mig poäng, helt enkelt för att Waze vill ha mer data kring just den vägsträckan. Du kan också rapportera in vägarbeten, olyckor och hinder på vägen på ett föredömligt enkelt sätt, och ofta har jag varit beredd på att det står en bil i vägrenen tack vare Waze.

Tjänar pengar på överlägsen information

Bra design har gett över 20 miljoner användare och mer än 5 miljarder kartlagda kilometer vilket ger Waze möjlighet att sälja sin data till tredje part, exempelvis radiostationer som rapporterar om trafikläget, och annonsörer. Det behöver inte betyda att du får annonser i Waze, en del annonsörer är intresserade av var det passerar flest bilar och var det är köer… där skulle det sitta fint med en annonstavla.

Om jag jobbar med trafikplanering skulle jag ha Waze igång hela tiden. Du kan nämligen zooma runt i ditt eget närområde och snabbt se var flaskhalsarna är, eftersom Waze markerar vägar där det går långsamt. En guldgruva när det gäller att skapa nytta för invånare och stad. Jag tänker bland annat på Gary Lauder’s TED talk där han pratar om besparingar i miljöpåverkan och energianvändning, färre trafikolyckor och mer lönsamhet bara genom att införa en ny typ av vägskylt.

Underhåll vägen med Street Bump

En app i samma anda som jag nyligen stött på är Street Bump, som använder sig av telefonens accelerator för att mäta var i vägen det finns hål och ojämnheter. Genom att mäta skakningarna under bilfärden rapporteras i realtid information från bilarna var det finns anledning att titta närmare på behov av underhåll. Street Bump används i Boston, Massachusetts och staden Boston ger nu ut appen gratis till den som vill börja experimentera/använda. Liksom Waze finns det möjlighet att samla poäng baserat på det man rapporterar in.

Se filmen om Street Bump:

Street Bump from Connected Bits on Vimeo.

Jag tror att det under året kommer dyka upp många liknande tjänster som utnyttjar potentialen i crowdsourcing av information från invånare i en kommun för att bättre kunna kartlägga och utnyttja behov och resurser för förvaltning och upprustning.

Vilka möjligheter ser du?


Kommentera