Att tolka en användare

För fem år sedan skrev Christine Perfetti och Lori Landesman från User Interface Engineering en insiktsfull artikel om hur användare uppfattar nedladdningstid. Den poppade upp i mejlboxen häromdan och illustrerar en missuppfattning som jag gärna påminner om.

Utgångspunkten är Jakob Nielsen‘s påstående att användare blir frustrerade över webbsidor som tar mer än 10 sekunder att ladda.

De satte igång att undersöka detta och genomförde användartester på 10 olika webbplatser över ett 56 kbps modem.

Användarnas upplevelse inte tillförlitlig

Som de förväntade sig så rapporterade användarna vilka sajter de tyckte bäst om och uppgav också att samma sajter var de som laddade snabbast.

Men Christine och Lori upptäckte också att det inte fanns någon korrelation mellan den upplevda nedladdningstiden och den faktiska nedladdningstiden.

Faktum är att den sajt som användarna tyckte bäst om och tyckte laddade snabbast var den som var mest långsam (Amazon.com – 36 sekunder i snitt!). Tvärtom gällde också: den sajt som laddade snabbast upplevde användarna som den mest långsamma eftersom de hade störst svårigheter med den (About.com – 8 sekunder i snitt).

Upplevelser är subjektiva och personliga

Alltså: om användare lyckas lösa sina uppgifter har de en tendens att uppleva sajten som snabb, och vice versa.

Jag hoppas du tänker både en och två gånger extra när du sätter dig ner och drar slutsatser från användartester. Att förlita sig på uttalanden från användare om hur de upplever förhållandena ska inte vara din enda informationskälla (!)


Kommentera