Tillgänglighetsveckan 2005

Den 30 maj till 3 juni pågår Tillgänglighetsveckan i Sverige. Handikapprörelsen sätter nu fokus på den handlingsplan som ska göra Sverige tillgängligt för alla år 2010: Från patient till medborgare – en nationell handlingsplan för handikappolitiken. Arbetet med handlingsplanen går på tok för långsamt.

Ett tillgängligt Sverige innebär att alla kan vara med och påverka politiken. Leka, gå i skolan och utbilda sig. Bilda familj, skaffa barn och skilja sig. Skaffa jobb och göra karriär. Flytta, bo och ta sig fram i den byggda miljön. Resa och vara turist. Delta i kultur och fritidsaktiviteter. Få vård och omsorg. Där är vi inte idag.

Jag har tyvärr inte sett något i programmet som handlar om tillgänglighet på webben, men jag vet att vi har samma bekymmer där som nyrenoverade Gallerian i Stockholm: trots att man bygger nytt struntar man högaktningsfullt i behoven hos människor med funktionsnedsättningar.

I ett inslag i ABC:s 22.15-sändning den 30 maj gör Erik Staaf och Fredrik Larsson från Synskadades Riksförbund en granskning av tillgängligheten i nyrenoverade Gallerian. Erik Staaf, orförande, säger:

Det som är tråkigt är att det borde bli bättre – man lär sig av erfarenheten – men jag tycker det blir sämre nästan.

Delta gärna i Marschen för tillgänglighet den 20 augusti i Stockholm och skriv på deras namninsamling.


Kommentera