The Long Tail i social media

Bilder från en presentation jag höll vid ett frukostseminarium den 26 augusti på temat The Long Tail i praktiken.

Presentationen handlar om den långa svansen av social media och hur viktiga sociala nätverk har blivit för ett företags marknadsföring och renommé. Om företag ska ge sig in i matchen måste de känna till spelreglerna och det gäller att inte stirra sig blind på nätverken med mest räckvidd utan inse att mindre nichade nätverk kan uppvisa ett högre engagemang för företaget och dess produkter/tjänster eftersom de är mer motiverade och ämnesorienterade.

Jag började filma föreläsningen men användbarheten i min kamera brast, tyvärr. Jag hade inte lyckats ställa in på lägre upplösning och därför blev minneskortet fullt efter 10 minuter. Vi får se om jag hinner göra om ovanstående presentation till en slidecast eller får tillfälle att göra om filmförsöket.

En lång svans av nicheprodukter hade jag nämligen tänkt att det skulle bli av föreläsningen… 😉


Kommentera