Svenska öppenheten hotad?

PJ Anders Linder skriver tillsammans med Lena K Samuelsson och Mats-Eric Nilsson om hur öppenheten är hotad; apropå pressfrihetens dag idag. De menar att hemlighetsmakeriet och konfliktundvikande ökar i både näringsliv och stat och förvaltning; och pekar på hur konstverk plockas ner vid minsta tecken på oro och listor på omkomna hemlighålls.

Idag arrangerar också Pressens Tidning och Dagens Nyheter ett seminarium med rubriken “Den smygande tystnaden – om stat och myndigheters hot mot den svenska öppenheten”. (Dagens Nyheters hörsal, Gjörwellsgatan 30, kl 15-17)

Å andra sidan ser jag att det är en betydligt ökad öppenhet kring ifrågasättandet av medier och ett ökat krav på objektiv och korrekt rapportering, inte minst i bloggosfären. Medvetenheten om snedvriden och lobbyaktig; och i viss mån slapphänt; journalistik har aldrig varit så stor.

Det förvånar mig; men bara lite; att PJ inte såg till att bloggarna som fenomen fick något litet utrymme i artikeln. Vi står trots allt mitt i ett paradigmskifte… och så fick man nytta av det ordet också.


Få Pers nyhetsbrev

Per Axboms nyhetsbrev om digital etik och omtänksam design hjälper dig hålla dig uppdaterad om mänskliga rättigheter i tech-branschen. Du får utvalda inlägg i din inbox 2-3 gånger per månad.

Ange e-postadress

Bli nyckelsupporter

Nu kan du backa Pers pågående arbete med att skriva, inspirera och lära ut inom digital etik och tekniktrygghet. ❤️ Med ett företagspaket blir flera medarbetare supportrar och det ingår rådgivning. Som enskild nyckelsupporter får du förhandstittar och insyn bakom kulisserna.

Backa Per

Kommentera