Strategi för sociala medier, ett diagram för allt!

Strategi för sociala medier, ett diagram för allt!

Allvarligt, det här med att sitta och skriva en strategi för sociala medier… jag oroas av att många fortfarande ägnar mängder av tid åt den typen av dokument och tycker det är en bra idé att separera viss kommunikation från övrig kommunikation. Hur många av dessa hopkok har jag inte sett ligga och skräpa på webbar och i dokumenthanteringssystem, utan gehör eller förståelse hos verksamheten. Börja i rätt ände.

Sociala medier är ett av många verktyg (dessutom flera verktyg i sig) som samverkar för att driva en organisation framåt, det är inte ett eget silo.

Jag såg idag att Sveriges Kommunikatörer bad om tips kring hur man utformar en strategi för sociala medier. Då svarade jag så här:

Hmm… vad är syftet med att utforma en separat strategi för sociala medier? I grunden är det alltid samma frågor som måste besvaras: (1) Gör jag något som skapar verksamhetsnytta? (2) Gör jag något som skapar nytta för mottagaren/intressenter? (3) Använder jag rätt verktyg för jobbet? – om svaret är ja på alla… Kör! Sedan är det snarare organisationskultur, ansvarstagande och mandat som avgör framgång. Svårt att styra sådant med ord på papper. Det gör man i det dagliga arbetet. Om man vill börja någonstans och känner sig osäker är det öppen dialog och ett forum med regelbundna, dokumenterade möten (kan vara virtuella) för att diskutera aktiviteterna som pågår. Lättare att sätta en kommunikationsstrategi och -plan när man vet vad som funkar i organisationen, vad alla vill och hur mycket tid man har.

Min vana trogen kunde jag inte låta bli att illustrera denna process i ett diagram, ett diagram som bör vara en grundbult för strategiskt tänkande i varenda aktivitet en verksamhet företar sig, oavsett hur liten eller stor aktiviteten är, oavsett om det är sociala medier, ett flygblad eller en artikel vi pratar om. I en svallvåg av hybris och frustration gav jag processen namnet Målstrategitaktikbeslutsdiagram.

Nyckeln till framgång torde alltså vara hur duktig man är på att hela tiden, och jag menar hela tiden, förkovra sig i vad som ger verksamheten ett framåtdriv, hur intressenternas behov och beteenden ser ut, samt alla möjliga och omöjliga verktyg och medier som finns att använda sig av. Och ja, möten ansikte-mot-ansikte är också ett verktyg.

Vad hände med kommunikationsplanen?

Om och om igen träffar jag också representanter för informations- och kommunikationsverksamheter i en organisation som inte kan visa mig en konkret kommunikationsplan. Varför är det så? För är det inte precis det som man egentligen behöver: en plan för hur, vad och när man ska kommunicera med eller informera någon. Sociala medier ska självklart in i den övergripande kommunikationsplanen, inte ligga och skvalpa i en egen livbåt.

En enkel mall för kommunikationsplan ser ut så här:

Fyll i den. Mät. Diskutera. Upprepa. Levandegör och tillgängliggör. Prata varje vecka om hur man har använt och kan använda sociala medier. Det är konkret och det uppskattas av alla som sliter sitt hår för att förstå hur det de gör skapar värde i den övergripande verksamheten.

Om vi ägnar för lång tid att skriva in i ett dokument vilka förhållningsregler som ska gälla särskilt för sociala medier så är det redan inaktuellt vid tiden för publicering. Bättre att alla har det i huvudet så att de kan agera när det behövs.

En strategi för sociala medier ändå

Som om jag sa emot mig själv vill jag ändå tillhandahålla den här mallen för en “sociala medier”-strategi. Lägg dock märke till att den i mångt och mycket utgår från strategidiagrammet ovan och mallen är ett hjälpmedel för att förstå hur man kan tänka strategiskt när det gäller sociala medier. Det är ett annat perspektiv på mitt centrala budskap: att visa hur sociala medier är ett stöd för övrig verksamhet, inte särskiljt.

Om man gjort sin hemläxa med beslutsstöd och kommunikationsplan så tar en sådan här mall inte tar alltför lång tid att fylla i. Men om man fastnar i frågor om vad man vill åstadkomma, vad som är bäst för verksamheten och vilka verktyg som är aktuella, ja då ska man börja i en helt annan ände, med utbildning och efterforskningar.

Och, helt uppenbart, om du kan hålla din strategi till en A4-sida så är det många som kommer tacka dig. Och det blir så enormt mycket mer troligt att någon faktiskt anammar den om du, istället för att begrava den på intranätet, dessutom sätter upp den väl synlig på väggen.

Do it.


Kommentera