Styrkan med statistik

Artikel åt Lumano

I många år har företag och organisationer betalat stora pengar till leverantörer av marknadsundersökningar för att få mer information om sin målgrupp. Idag har många av företagen redan tillgång till ett fantastiskt informativt statistiskt underlag om sin målgrupp. Få vet dock hur de kan ta vara på informationen.

Gratisundersökningar

Din webbserver genomför kvantitativa undersökningar om din målgrupp i realtid. Så fort du har en ny besökare på webbplatsen så registrerar webbservern information om densamma.

Det statistiska underlaget kallas i tekniska sammanhang för webbserverns loggfil, och denna datafil kan jämföras med de kvantitativa enkäter som undersökningsinstituten genomför – med den fördelen att underlaget är garanterat sanningsenligt. Filen innehåller helt enkelt en rejäl mängd information om besökarna på din webbplats – information som du kan använda för att lära känna din målgrupp bättre och erbjuda dem tjänster och produkter som passar deras profil. En genväg till nöjda kunder!

Att tolka undersökningarna

Om du skulle öppna loggfilen, helt enkelt en vanlig textfil, i din dator skulle du vara lika klok om du försökte läsa en myrstack. Filen innehåller siffror och bokstäver i en salig röra — rådata helt enkelt — som är en sammanfattning av hur besökarna agerar när de är inne på din webbplats. Försök inte läsa den.

Tanken är att du använder ett speciellt program för att läsa loggfilen. Programmet tolkar alla data åt dig och ritar beskrivande färgdiagram och använder sig av förklarande text, såsom “antal besökare”. Informationen blir lätt att förstå och det blir en ren fröjd att följa upp och upptäcka trender i besökarnas beteende. Exempel på diagram som visar webbstatistik.

Vilken information får jag?

Det finns enorma möjligheter att läsa information ur en servers loggfil. Grundpremissen är dock att personen som administrerar din server har slagit på loggningen och sparar loggfilerna. Beroende på hur mycket information du vill ha kan du även öka eller begränsa den data som registreras. Du kommer långt med grundinställningarna. Om du är osäker på om loggningen är påslagen, ring upp din serveransvarige nu!

Om sanningen skall fram finns det även tredjepartsprogram som du kan använda för att logga information i realtid om dina användare. Det är du själv som avgör vilka behov du har och vilken lösning som i så fall passar dig bäst. Om du t ex bedriver e-handel kan det vara värt att investera i en mjukvara som kan tala om för dig vilka produkter som är mest/minst populära, vilka kreditkort som används, m.m.

Här följer några exempel på vilken information du kan utläsa ur en loggfil:

 • Antal träffar på varje sida
 • Antal unika besökare på varje sida
 • De populäraste sidorna
 • De minst populära sidorna
 • De vanligaste sidorna som besökarna “anländer” till webbplatsen genom
 • De vanligaste sidorna som besökarna lämnar webbplatsen från för att gå till en extern sida
 • Antal samtidiga besökare
 • Sammanställning av vilka webbläsare som används (Internet Explorer, Netscape, m fl)
 • Vilka tider på dagen det är flest besökare
 • Vilka dagar i veckan det är flest besökare
 • Genomsnittlig tid som besökarna spenderar på webbplatsen
 • De populäraste filerna som laddas hem av användarna
 • De minst populära filerna som laddas hem av användarna
 • Vilka sidor som användarna kommer till din webbplats ifrån (så kallade referers)
 • Vilken ip-adress som användarna ansluter ifrån, kan potentiellt ge dig information om vilket företag/organisation och/eller land besökaren kommer ifrån

Vad skall jag göra med informationen?

Är man ovan vid att följa upp besökarstatistik är det nog bra att börja med ganska grundläggande information om användarna, exempelvis ‘antalet unika besökare’, för att sedan bygga på och successivt lära sig mer om beteende på webben. Förutom att det år både roligt och intressant och ger webben ett mervärde följer här de vanligaste anledningarna till regelbunden bevakning av webbstatistik.

Affärsutveckling

Genom att veta vem som accessar vilket innehåll, och på vilket sätt de gör det, kan du erbjuda bättre innehåll och utöka kund-/besökarunderlaget.

Exempel: Om du märker att många besökare letar efter information om 3G kan det vara idé att lyfta fram information om 3G på förstasidan. Det kan också vara intressant att se över möjligheterna att sprida informationen om 3G i andra informationskanaler än webben — tidning, radio, tv… Du kan skicka ett meddelande till företagets återförsäljare om att 3G är hett just nu och att de ska lyfta fram just 3G i sina diskussioner med kunder. Kanske blir det aktuellt att meddela personalavdelningen om att köra ett utbildningspaket om 3G för företagets anställda — med utbildningsmaterial som i sin tur blir tillgängligt på företagets webb.

Marknads- och säljinsatser

Korrekt webbstatistik hjälper dig att maximera nyttan med din webbplats och bidrar till att du kan kommunicera med din målgrupp på deras villkor.

Exempel: Om du märker att artiklar skrivna av Lisa Nilsson är de mest lästa artiklarna på din webbplats kan du välja att föra fram viktig, strategisk information på samma sidor som Lisa Nilssons artiklar. Det kan också vara så att Lisa Nilssons artiklar är intressanta för en viss målgrupp och genom sin popularitet blir det naturligt att sälja annonsplats på hennes sidor. Kanske är det också läge att ge Lisa en bonus så att hon inte slutar och påbörjar en musikkarriär.

Teknisk resursplanering

Genom att veta hur många som besöker din webb, och hur ofta, kan du motivera kostnader för teknik och tjänster, samt planera och utvärdera behoven av ytterligare inköp och rekryteringar.

Exempel: Om du under ett halvår haft 200 fler unika besökare per månad på avdelningen om kramdjur så bör du kanske satsa pengar på att utveckla kramdjurstjänsten. Kanske skall du se över informationsarkitekturen så att det blir lättare för användarna att hitta det de söker, samt producera nytt, färskt innehåll. Är det dessutom så att det börjar ta lång tid för användarna att få upp sidorna måste du kanske investera i ny hårdvara eller snabbare uppkoppling. Vill ledningen skära i kramdjursavdelningens budget har du siffror som stöder argumenten för att ha den kvar — och kan trösta dem med varsin ‘banan i pyjamas’.

Som du märker finns det stora möjligheter att både tjäna och spara pengar och tid på att placera webbstatistik högt på din agenda.

Andra bra sätt att lära dig mer om din målgrupp, på en personlig nivå, handlar om webbaserade enkäter, diskussionsgrupper och kommentarsmöjligheter, men mer om det en annan gång…


Kommentera