Webbstandarder, nu är de här

Förr eller senare kommer er webbplats (vare sig den är publik eller ett intranät) behövas göras tillgänglig för fler människor med ökade krav. Genom att hålla webbplatsens utveckling till webbstandarder säkerställer ni att webbplatsen

 • blir tillgänglig för så många människor som möjligt
 • blir skalbar och enkel att vidareutveckla
 • får bästa möjliga bakåt-kompatibilitet
 • inte är låst i ett format som ni inte har tillgång till eller som gör det dyrt eller omöjligt att bygga vidare på webbplatsen
 • indexeras på ett bra sätt av sökmotorer

Flest fördelar åt så många som möjligt

World Wide Web Consortium (W3C), tillsammans med andra grupperingar och enheter för standarder, har etablerat teknologier för att skapa och tolka webbaserat innehåll. Dessa teknologier, som vi kallar “Webbstandarder”, är utformade för att ge flest fördelar åt så många webbanvändare som möjligt samtidigt som de ger lång hållbarhet åt alla dokument som publiceras på Internet.

Att hålla sig a jour med de senaste teknologierna är en svår uppgift och fel val kan leda till förluster i pengar, tid och/eller kunder. Genom att använda standarder är grunden för er webbplats byggd på teknologier som har utvecklats och testats av erfarna webbexperter. Få som följer standarder

Sedan 2000 har stödet för standarder i ledande webbläsare hela tiden förbättrats. Tyvärr är det många webbutvecklare (läs: högt betalda yrkesarbetare) som fortsätter att producera webblösningar som inte följer standarder och därmed inte alltid fungerar på ett korrekt sätt, trots det ökade stödet. Exempel på webbstandarder

 • Dokumenttyp
  Alla webbplatser skall ha en text i början av sidan som förklarar vad det är för sidtyp och vilken HTML-version som används (DOCUMENT TYPE DECLARATION). Hos Lumano ser den i dag se ut så här:

 • Rubriker
  En typsnittsangivelse med font skall inte användas i stället för HTML rubrikerna h1 – h6. h1 bör heller inte användas mer än 1 gång per sida.
 • Stilmallar
  Stillmallar (CSS) skall inte användas på ett sätt som utesluter webbläsare utan stöd för stilmallar.
 • Javascript
  Klientbaserade JavaScript får användas så länge de inte hindrar webbläsare utan JavaScript-stöd från att ta del av innehållet.

etceteras…

Dags att ta hänsyn till webbstandarder

För att säkra er webbplats förenlighet med webbstandarder bör ni sätta er in i arbetet med webbstandarder och stämma av hur väl er webbplats håller måttet. En sådan granskning behöver inte ta lång tid och är något ni kan hålla i handen vid nästa möte med webbleverantören.

Lumano kan också hjälpa er som beställarstöd när ni ska vidareutveckla en ny webbplats eller gå hela vägen och ta fram en kravspecifikation och prototyper för en, i alla aspekter, användbar webb.

Referenser:

Per Axbom
webbstrateg på Lumano


Kommentera