SOS alarm tjänster

SOS Alarm jobbar kontinuerligt med att förbättra hanteringen av larm och olyckor. Här är lite av den information jag snappat upp.

ICE i mobilens telefonbok

Lägg in bokstäverna ICE (In Case of Emergency) framför namnen på dina närmast anhöriga i mobilens telefonbok. Det blir till hjälp för räddningspersonalen om man skulle drabbas av en olycka:

  • Anhöriga kan underrättas snabbare.
  • Vårdare får snabbare uppgifter om medicinering eller andra viktiga fakta.

SMS:a larmet

Snart kan döva och hörsel- eller talskadade larma SOS Alarm via SMS. Idag kan de använda texttelefon, men det finns ju inte alltid nära till hands vid en olycka. På SOS-centralen ser operatören SMS-meddelandet och kan besvara det via datorn.

IP-telefon: var befinner du dig?

Eftersom IP-telefoner inte behöver vara kopplade till en specifik geografisk lokalitet kan inte SOS Alarm alltid dirigera ett 112-larm via IP till rätt SOS-central. Därför kommer SOS Alarm att ha en särskild SOS-central för IP-larm som ett mellansteg där man ställer extra frågor om var den som ringer befinner sig.


Kommentera