Att sociala nätverk på webben är till nytta har jag nämnt förut och då också manat företag till att sluta blockera internet. I Computer Sweden från den 25 januari hittar jag färsk statistik om sociala nätverk från Network World som jag måste föra vidare.

  • Mer än två tredjedelar av alla it-proffs använder sociala nätverk
  • LinkedIn är den populäraste med 41 procent av alla it-proffs som användare
  • 42 procent använder sociala nätverk i jobbrelaterade ärenden
  • 30 procent använder sociala nätverk för nöjes skull
  • 28 procent delar tiden på sociala nätverk mellan arbete och nöje

Artikeln i CS nämner också att i ett Fortune 50-företag använder ett antal anställda Facebook utan ledningens vetskap för att samarbeta eftersom företaget inte erbjuder någon sådan tjänst.

Jag tror det är alltför vanligt: En arbetsgrupp ökar sin produktivitet men vågar inte berätta för ledningen hur de gör det därför att det är tabubelagt.

Ingår i studien gör LinkedIn, MySpace, Slashdot, Facebook, del.icio.us, Technorati, Stumbleupon, Livejournal, reddit, Xanga, Furl, Newsvine och Mixx.

Webbstrategen Jeremiah Owyang har mer statistik.

Relaterat

Sluta blockera internet! Ni som lärt känna mig vet att jag starkt ogillar den osunda företagspraxis som innebär att anställda nekas tillgång till innehåll på nätet. IT-säkerhe...
Sociala nätverk är människor, inte en teknisk lösn... Ett socialt nätverk utgörs, rent beteendevetenskapligt, av sammanslutningar av människor som är enade kring en viss företeelse, vare sig det är släkts...
axplock 2010-01-20 Jag blandar högt och lågt med länk- och lästips. Ett axplock helt enkelt. Eye-tracking är inte jättenytt. Här får du en kort historik kring denna ...