Skriv ALT-text på rätt sätt

Jag säger ibland att jag skulle kunna skriva en omfattande guide till korrekt användning av ALT-text, just för att i princip alla jag ser göra en ansats till att skriva ALT-text gör fel.

Eftersom jag inte hinner skriva guiden är jag bara glad att någon annan hunnit före.

Vadå ALT-text?

Ofta felaktigt benämnd ALT-taggen, är ALT-attributet den del av koden för en bild som anger en beskrivande text för bilden. Själva texten som anges i ALT-attributet kallas för ALT-text, eller alternativ text.

Syftet med ALT-texten är att människor med nedsatt syn kan få texten uppläst och ändå tillgodogöra sig kommunikationsvärdet i bilden. Även de som surfar med bildvisning avstängd kan läsa texten i stället för att bli tvungna att ladda ner bilden.

Saken är den att man måste tänka sig in i användarnas situation rätt ordentligt för att beskriva bilden på ett sätt som är relevant för sammanhanget. Samma bild kan allså ha olika ALT-texter beroende på hur den används.

Därmed faller också många publiceringsverktyg platt, det vill säga de verktyg som har en central bildbank och bara tillåter en ALT-text per bild. ALT-text bör alltid anges i samband med att bilden läggs in på sidan.

Ofta kan det faktiskt vara vettigt att ha ett tomt ALT-attribut, särskilt då bilden inte tillför något kommunikativt värde för förståelsen av budskapet på sidan.

Nåväl, hjältarna på WebAIM har redan skrivit guiden till ALT-text, så jag kan hänvisa till dem:


Kommentera