Simpelt är inte enkelt är inte intuitivt

Simpelt är inte enkelt är inte intuitivt
Bilden är ett urklipp från en jättelång lista med att-göra-appar, som fortfarande bara är en bråkdel av alla som finns i App Store.

Många är de som propsar på avskalade gränssnitt, minimalistiska menyer och decimerat innehåll. Helst ska användarna förstås förstå direkt, intuitivt, hur de använder en tjänst – nästan innan de ser den. Men om nyttan inte är uppenbar kan det vara ett hinder i sig att förenkla för mycket.

Tanken om simpelt eftersträvar att användaren inte ska överväldigas av en mängd val eller ett plottrigt utseende. Samtidigt så får  man inte underskatta behovet av att involvera användaren och ge henne vägledning. En användare som känner att hon kan påverka och styra, kommer att känna ägarskap och förståelse för hur olika delar hänger ihop. En användare som får vägledning kommer upptäcka de geniala delarna i din tjänst som annars kan förbli oupptäckta.

Några frågor att ställa sig om enkelt gränssnitt

  • Förstår användaren vad tjänsten är till för — Är syfte, och möjligheter, tydliga?
  • Förstår användaren vad hon ska göra för att utföra sin aktivitet?
  • Förstår användaren om det går bra eller dåligt — Får användaren återkoppling vid framsteg och interaktioner?
  • Tilltalar du användaren på ett sätt som tilltalar användaren?

En enkel tjänst ska fortfarande kunna svara upp mot de viktigaste användningsfrågorna. Om den inte gör det har du inte bara minimerat visuell design, utan försämrat kognitivt stöd.

Enkelhet ligger i betraktarens öga

Hur komplext något är avgörs inte av antalet länkar eller en vit bakgrund, det avgörs av hur den enskilda användaren tar sig från punkt A till B och om hon känner sig trygg med sina val på vägen dit. Om du, i en jakt på enkelhet, ger för lite information kan resultatet istället bli att användaren känner sig osäker.

Repetition gör det intuitivt

Och i denna ständiga jakt på intuitiva gränssnitt kan jag bara konstatera att när människor säger att något är intuitivt så är det för att de spenderat många långa timmar för att det sedan ska kännas så. Att gå är intuitivt för att du trillade omkull många gånger.

Men missförstå mig rätt, att eliminera hinder för att uppnå förenklade tjänster är positivt; dock är minimalismen i sig inte svaret på ett problem – du måste fokusera på att lösa problemet först.

Exempel: Att-göra appar

lång lista med en bråkdel av alla att-göra-appar


Det finns hundratals appar för att-göra listor till våra smartphones. Något så enkelt som en att-göra lista genererar alltså otroligt många olika lösningsidéer, ett övermått av gränssnitt och en uppsjö av olika interaktionsmöjligheter. Det orsakar till och med skrämmande oanvändbara topplistor som denna: 25 Fantastic To-Do List Apps for iPhone.

Det intressanta är förstås att många av dessa appar, som har ett enstaka och tydligt syfte, av många skulle omtalas som avskalade och ofta minimalistiska. Men det gör dem långt ifrån enkla att använda – ibland skapar de till och med mer frustration och ångest. En att-göra lista på en smartphone handlar nämligen ofta om att förändra ett beteende eller vana. Och då räcker det inte med några få knappar, då måste den passa in i människors vardag och vara fokuserad på att hjälpa människor och/eller uppmuntra ett beteende – vilket implicit innebär mer funktioner och potentiellt mer element i gränssnittet.

Vad tror ni, går det att förstå hur jag menar?

Jösses vilken bra idé jag fick till en att-göra app nu. Men mer om det en annan gång.


Kommentera