Samtycke om att spela in mötet

Att tänka på vid inspelning av digitala möten. Många frågar för sent.

Samtycke om att spela in mötet

Att fråga om det är okej att spela in när alla redan är i mötet ger inte underlag för ett välgrundat samtycke. Att kräva att någon ska höja rösten i en situation med en tydlig risk för grupptryck är inte ett sammanhang som ger makt till den som har behov av att välja bort.

Sträva alltid efter att efterfråga inspelningssamtycke innan ett möte äger rum, så att människor som vill invända inte riskerar hamna i ett utsatt läge där deras ställningstagande döms eller ifrågasätts av andra.

Det kan faktiskt vara aktuellt med samtycke även om mötet inte är tänkt att spelas in, för det fall någon deltagare plötsligt frågar: “Kan vi spela in?”

📝
Tillägg december 2023: Sedan jag skrev detta har många verktyg utökats med automatisk transkribering/summering av möten. Det ökar utmaningarna med att skapa trygga och säkra möten, när det som sägs nu också kan bli sökbart för andra.

Inte bara ja och nej

Ett inspelningssamtycke behöver inte bara vara ja och nej. Det kan också till exempel vara “ja, om det inte finns krav på att ha kameran på”, och så vidare. Här är några exempel:

  • Nej, det är under inga omständigheter okej att spela in.
  • Ja, det är okej att spela in men endast utan samtidigt krav på deltagande.
  • Det är okej att spela in gästföreläsningen men inte efterföljande frågestund.

Mycket spelas idag in slentrianmässigt utan tydlig styrning. Tänk på att det till exempel också är fullt möjligt att dela upp så att man säger att “del 1” spelas in men att “del 2” inte spelas in. Det kan potentiellt hjälpa fler att slappna av.

Varianter av inspelning och spridning

Faktum är att det förstås finns många olika sätt att tänka på kring vad som egentligen spelas in, samt vad som faktiskt sprids. Här fler exempel:

  • Spela in instruktioner från facilitator, chef med mera, men spela inte in gruppresentationer. Alltså endast del av möte.
  • Spela endast in ljud men inte bild. Många verktyg erbjuder inte ett sådant alternativ, men det kan då istället uttryckas som att man endast konverterar till och publicerar ljud, och kasserar originalet med bild.
  • Spela in för eget behov i syfte att sammanfatta, men gör inte tillgängligt för deltagarna. Radera inom ett par veckor. Jag uppmuntrar ofta till att en moderator spelar in en kort sammanfattning av ett längre möte, i stället för att 30 personer ska ägna en timme var åt att kolla tillbaka (tar 30 timmar) kan det istället räcka med 30 personer som kollar på en 10 minuters sammanfattning (tar 5 timmar).

Överväg och tänk igenom behov, maktbalans, utsatthet och inkludering innan du riskerar att normalisera något som kan leda till att människor känner sig obekväma, inte deltar eller inte bidrar.

Och vid inspelning, utse gärna en dedikerad ansvarig som förstår, tänker på, och kan artikulera, de här frågorna. Det bör också vara tydligt var inspelningar sparas och hur länge.

Ett nyttigt tankeexperiment är att reflektera över en situation med en fysisk filmkamera i varje rum på kontoret som alltid kan slås på. Är det en självklar och önskvärd framtid?

Det jag efterlyser är som vanligt lite mer Digital Omtanke ❤️

P.S. Jag passar på att påminna om att samtycke inte är något man begär en gång och för all framtid, utan är något man förnyar regelbundet.


Relaterade frågor

Det finns ett par systemfrågor inom digitalisering som också är relaterade till detta ämne.

  • Inspelning kräver mer resurser. Processorer måste arbeta hårdare, mer lagringsutrymme behövs och mer kraft används också av alla som spelar upp. Att spela in möten har externa effekter, kostnader relaterade till miljöpåverkan. Dessa kostnader bör helst beaktas när man överväger om inspelning är värt det.
  • Biometrisk data är mycket efterfrågad för att skapa nya typer av uppslukande upplevelser som efterliknar mänskligt beteende och rörelsemönster. I värsta fall kan alla dessa mängder av lagrad video missbrukas, utnyttjas och skannas för att i slutändan producera så kallade deepfakes med utseendemönster från oskyldiga individer. Sannolikheten för denna risk är svår att bedöma men bör inte ignoreras. Det är en av alla anledningar till att inspelat material måste förvaras mycket säkert.

Det här är alltid en bra påminnelse från Sarah Jamie Lewis på Twitter (min översättning):

Jag ber folk att förstå givet dessa ställningstaganden:

1) "Vi kommer inte att lämna över data vi samlar in"
2) "Vi kan inte lämna över data eftersom vi automatiskt raderar den"
3) "Vi kan inte lämna över data eftersom vi aldrig hade det från början"

Så är endast (3) faktiskt säker mot en stat.

Kommentera